dnes je 28.5.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Aktuální výzvy (strukturální fondy EU, krajské dotace) (24/06/2013)

24.6.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

AKTUÁLNÍ VÝZVY

(strukturální fondy, programy krajů)

Regionální operační program Moravskoslezsko

Zdroje informací: http://www.rr-moravskoslezsko.cz/rop/aktualni-vyzvy

 • Dílčí programy
  • Doprovodná infrastruktura k projektům IOP Dolní oblast Vítkovice a Důl Hlubina
   • Zaměření dotačního titulu: Rozvoj přírodních, kulturních a industriálních památek, technických zajímavostí a kulturního dědictví, vhodných pro využití v cestovním ruchu. Zkvalitňování infrastruktury pro služby návštěvníkům v rámci těchto památek (návštěvnická centra, sociální zařízení, apod.). Zkvalitňování doprovodné infrastruktury v rámci těchto památek (přístupové komunikace, doprovodné parkoviště, apod.). Rozvoj a rekonstrukce orientačně-informačního systému cestovního ruchu. Rekonstrukce a zřizování nových naučných stezek pro cestovní ruch. Vyznačení a rekonstrukce cyklistických tras a výstavba a rekonstrukce cyklistických stezek včetně značení a doprovodné infrastruktury. Stezky musí být vázány na komplexní projekty cestovního ruch, tj. atraktivity cestovního ruchu nebo na již existující sítě cyklostezek a cyklotras.
   • Příjemci podpory: Moravskoslezský kraj a organizace jím zřízené nebo založené, Obce. Dobrovolné svazky obcí. Organizace zřízené a založené obcemi a svazky obcí. Nestátní neziskové organizace. Organizační složky státu. Organizace zřízené státem. Podniky. Zájmová sdružení právnických osob.
   • Termíny:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 31. 12. 2013.
  • Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání - modernizace sportovišť
   • Zaměření dotačního titulu: Podpora aktivního využívání volného času dětí a mládeže pří školách a školských zařízeních - modernizace sportovišť u škol a školských zařízení. Modernizace vybavení škol zaměřené na výuku tělesné výchovy, odpovídající současnému vývoji a moderním výukovým metodám. Rekonstrukce stávajících objektů nebo výstavba nových objektů v rozsahu nutném pro výuku tělesné výchovy. Podpora komunitní role škol (učebny a vybavení pro další vzdělávání, zázemí pro poskytování komunitních služeb).
   • Příjemci podpory: Projekty realizované na středních školách předkládané Moravskoslezským krajem.
   • Termíny:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 25. 7. 2013.

Dotační programy Moravskoslzeského kraje

Zdroje informací: http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/granty_vyhlasene.html

 • Dílčí programy
  • Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji v zimní sezóně 2013/2014
   • Zaměření dotačního titulu: Náklady spojené se strojovou úpravou lyžařských běžeckých tras: náklady na motohodiny (Mth) maximálně 1.300 Kč/1 Mth u sněžné rolby, maximálně 500 Kč/1 Mth u sněžného skútru; náklady na předsezónní servis sněžných vozidel (roleb a skútrů) pro úpravu lyžařských běžeckých tras - maximálně do výše 150.000 Kč.Náklady na pořízení, výrobu, údržbu a instalaci značení lyžařských běžeckých tras a informačních tabulí na vstupních či výstupních místech těchto
 
Nahrávám...
Nahrávám...