dnes je 18.6.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Aktuální výzvy (strukturální fondy EU, krajské dotace) (17/09/2013)

17.9.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

AKTUÁLNÍ VÝZVY

(strukturální fondy)

 

Regionální operační program Střední Čechy

 • Zdroje informací: http://www.ropstrednicechy.cz/vyzvy.php
 • Dílčí programy
  • Rozvoj měst – oblast zdravotnictví (Oblastní nemocnice)
   • Zaměření dotačního titulu: Nemocniční zařízení a polikliniky – v rámci této výzvy budou podpořeny oblastní nemocnice Příbram, Kolín, Kladno, Mladá Boleslav a Benešov, jejichž zakladatelem je Středočeský kraj. Modernizace, obnova a rekonstrukce stávajících objektů. Transformace nevyužívaných prostor nebo zařízení sloužících k jiné funkci na využití, které odpovídá lépe poptávce. Zavádění moderních technologií a dalších inovací. Pořízení zařízení a vybavení s ohledem na zvýšení a zajištění kvality poskytovaných služeb.
   • Příjemci podpory: Středočeský kraj. Organizace zřizované nebo zakládané Středočeským krajem.
   • Termíny:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 29. 11. 2013.
  • Rozvoj venkova - oblast vzdělávání (Mateřské školy)
   • Zaměření dotačního titulu: Mateřské školy. Budování infrastruktury (nákup, výstavba). Modernizace, obnova a rekonstrukce stávajících objektů. Transformace nevyužívaných prostor nebo zařízení sloužících k jiné funkci na využití, které odpovídá lépe poptávce. Zavádění moderních technologií a dalších inovací ve výuce.
   • Příjemci podpory: Obce(od 500 do 5 000 obyvatel). Organizace zřizované nebo zakládané obcemi (od 500 do 5 000 obyvatel).
   • Termíny:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 29. 11. 2013.
  • Regionální dopravní infrastruktura – místní komunikace 
   • Zaměření dotačního titulu: Výstavba, rekonstrukce a modernizace místních komunikací, které zajišťují nebo vylepšují přístup k existujícím nebo potenciálním lokalitám hospodářského rozvoje ve vlastnictví obcí, v obcích nad 500 obyvatel.
   • Příjemci podpory: Obce. Organizace zřizované nebo zakládané obcemi.
   • Termíny:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 29. 11. 2013.

 

Regionální operační program Jihozápad

 • Zdroje informací: http://www.rr-jihozapad.cz/?menu=pro-zadatele
 • Dílčí programy
  • Integrované projekty rozvojových center (Tematický integrovaný plán rozvoje města České Budějovice pro období 2007-2013)
   • Zaměření dotačního titulu: Cílem podpory je najít nové využití zanedbaných areálů, objektů a ploch; připravit rozvojové plochy pro využití; doplnit občanskou vybavenost; zlepšit stav objektů občanské vybavenosti a zlepšit městskou dopravní infrastrukturu. V rámci dané oblasti podpory je možno podporovat projekty zaměřené na následující aktivity: sanace a revitalizace zanedbaných areálů, objektů a ploch v sídlech, revitalizace centra města a památkových chráněných objektů a území (náměstí, nábřeží, centrální ulice, parky, kostely, aj.), příprava rozvojových území pro podnikání a služby, výstavba, rekonstrukce a vybavení objektů občanské vybavenosti, objektů pro kulturu a volný čas, výstavba, rekonstrukce a modernizace objektů vzdělávací, sociální a zdravotnické infrastruktury, výstavba, rekonstrukce a modernizace místních komunikací, modernizace a rozvoj sítě městské hromadné dopravy, management a koordinace aktivit IPRM.
   • Příjemci podpory: Statutární město České Budějovice, kraj, organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi, nestátní neziskové organizace, fyzické osoby, školská zařízení, obchodní společnosti.
   • Termíny:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 31. 10. 2013.
  • Integrované projekty rozvojových center (Integrovaný plán rozvoje města České Budějovice „Levý břeh Vltavy“)

 

   • Zaměření dotačního titulu: Cílem podpory je najít nové využití zanedbaných areálů, objektů a ploch; připravit rozvojové plochy pro využití; doplnit občanskou vybavenost;
 
Nahrávám...
Nahrávám...