dnes je 28.5.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Aktuální výzvy (strukturální fondy EU, krajské dotace) (15/04/2014)

15.4.2014, Zdroj: Verlag Dashöfer

AKTUÁLNÍ VÝZVY

(strukturální fondy, zemědělské dotace)

 

Regionální operační program Střední Morava

 • Zdroje informací: http://www.rr-strednimorava.cz/vyzva-53-2014-1-1-1-silnice-ii-a-iii-tridy
 • Dílčí programy
  • Regionální dopravní infrastruktura
   • Zaměření dotačního titulu:Stavební úpravy a případné rozšíření, modernizace a výstavba souvislých úseků silnic II. a III. třídy a ve vazbě na ně i úseků místních a účelových komunikací (zajištění dostupnosti center a napojení hlavních silničních tahů). Odstraňování nebezpečných míst na silnicích II. a III. třídy a v přímé vazbě na to i úseky napojení na místní a účelové komunikace. Úprava frekventovaných silnic II. a III. třídy (ve vazbě na ně ipřímo napojenýchmístních a účelových komunikací) v blízkosti sídel s vazbou na zkvalitňování životního prostředí obyvatel.Realizace opatření snižujících dopady provozu na silnicích II. a III. třídy (ve vazbě na ně ipřímo napojenýchmístních a účelových komunikacích) na ekosystémy.
   • Příjemci podpory: Kraje. Organizace zřizované nebo zakládané kraji.
   • Termín:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 25. 4. 2014.

Regionální operační program Severozápad

 • Zdroje informací: http://www.nuts2severozapad.cz/pro-zadatele/vyzvy-a-dokumentace/aktualni-vyzvy-2
 • Dílčí programy
  • Integrovaný plán rozvoje města Děčín
   • Zaměření dotačního titulu:Revitalizace, modernizace, zatraktivnění a doplnění chybějící technické a občanské infrastruktury měst, městských částí, obnova historických a kulturních památek. Regenerace brownfields – areálů dříve využívaných pro průmyslové, dopravní, vojenské, administrativní aj. účely ve městech. Programy pro regeneraci a revitalizaci urbanizovaných oblastí, jednotlivých měst nebo jejich částí včetně zajištění procesu jejich zpracování za použití vhodných participativních metod. Související projektová příprava, projektová dokumentace, architektonická soutěž, projektová spolupráce veřejného a soukromého sektoru (PPP), aktivity související s řízením IPRM. Zvyšování know-how v oblasti regenerace a revitalizace měst. Modernizace infrastruktury pro rozvoj lidských zdrojů. Zlepšování dostupnosti veřejné dopravy pro specifické skupiny obyvatel.
   • Příjemci podpory: Město Děčín. Jiní příjemci než město Děčín musí doložit souhlas města Děčín s realizací projektu v rámci IPRM.
   • Termín:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 25. 6. 2014.
  • Integrovaný plán rozvoje města Ústí nad Labem
   • Zaměření dotačního titulu:Revitalizace, modernizace, zatraktivnění a doplnění chybějící technické a občanské infrastruktury měst, městských částí, obnova historických a kulturních památek. Regenerace brownfields – areálů dříve využívaných pro průmyslové, dopravní, vojenské, administrativní aj. účely ve městech. Programy pro regeneraci a revitalizaci urbanizovaných oblastí, jednotlivých měst nebo jejich částí včetně zajištění procesu jejich zpracování za použití vhodných participativních metod. Související projektová příprava, projektová dokumentace, architektonická soutěž, projektová spolupráce veřejného a soukromého sektoru (PPP), aktivity související s řízením IPRM. Zvyšování know-how v oblasti regenerace a revitalizace měst. Modernizace infrastruktury pro rozvoj lidských zdrojů. Zlepšování dostupnosti veřejné dopravy pro specifické skupiny obyvatel.
   • Příjemci podpory: Město Ústí nad Labem. Jiní příjemci než město Ústí nad Labem musí doložit souhlas města Ústí nad Labem s realizací projektu v rámci IPRM.
   • Termín:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 25. 6. 2014.
  • Integrovaný plán rozvoje města Karlovy Vary
   • Zaměření dotačního titulu:Revitalizace, modernizace, zatraktivnění a doplnění chybějící technické a občanské infrastruktury měst, městských částí, obnova historických a kulturních památek. Regenerace brownfields – areálů dříve využívaných pro průmyslové, dopravní, vojenské, administrativní aj. účely ve městech. Programy pro regeneraci a revitalizaci urbanizovaných oblastí, jednotlivých měst nebo jejich částí včetně zajištění procesu jejich zpracování za použití vhodných participativních metod. Související projektová příprava, projektová dokumentace, architektonická soutěž, projektová spolupráce veřejného a soukromého sektoru (PPP), aktivity související s řízením IPRM. Zvyšování know-how v oblasti regenerace a revitalizace měst. Modernizace infrastruktury pro rozvoj lidských zdrojů. Zlepšování dostupnosti veřejné dopravy pro specifické skupiny obyvatel.
   • Příjemci podpory: Město Karlovy Vary. Jiní příjemci než město Karlovy Vary musí doložit souhlas města Karlovy Vary s realizací projektu v rámci IPRM.
   • Termín:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 25. 6. 2014.
  • Integrovaný plán rozvoje města Ústí nad Labem - mobilita
   • Zaměření dotačního titulu:Modernizace městské hromadné dopravy (nákup tramvají a trolejbusů včetně doprovodné infrastruktury typu měnírny pro trolejbusy apod., rozvoj tratí MHD, zlepšování dostupnosti veřejné dopravy pro specifické skupiny obyvatel –staré a handicapované občany, zvyšování atraktivity a bezpečnosti veřejné dopravy –např. zastávky).
   • Příjemci podpory: Město Ústí nad Labem. Jiní příjemci než město Ústí nad Labem musí doložit souhlas města Ústí nad Labem s realizací projektu v rámci IPRM.
   • Termín:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 25. 6. 2014.
  • Integrovaný plán rozvoje města Most - doprava
   • Zaměření dotačního titulu:Modernizace městské hromadné dopravy (nákup tramvají a trolejbusů včetně doprovodné infrastruktury typu měnírny pro trolejbusy apod., rozvoj tratí MHD,
 
Nahrávám...
Nahrávám...