dnes je 23.7.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Aktuální výzvy (strukturální fondy EU, krajské dotace) (02/10/2012)

2.10.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

AKTUÁLNÍ VÝZVY

(strukturální fondy, komunitární programy EU)

Investiční pobídky

Zdroje informací: http://www.czechinvest.org/investicni-pobidky-nove

Dílčí programy

 • Zpracovatelský průmysl – investiční akce
  • Zaměření dotačního titulu: Investice do dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, která v Regionech I činí 50 mil. Kč,z toho minimálně 25 mil. Kč do nového strojního zařízení, a v Regionech II 100 mil. Kč, z toho minimálně 50 mil. Kč do nového strojního zařízení, přičemž nejméně polovina z minimální výše investice musí být financována vlastním kapitálem investora. Definice regionů I a II je uvedena v programové dokumentaci.
  • Příjemci podpory: Podniky s investičním záměrem, který bude realizován v oboru zpracovatelského průmyslu dle Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE).
  • Termín: Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 31. 12. 2013.
 • Zpracovatelský průmysl – strategická investiční akce
  • Zaměření dotačního titulu: Za strategickou investiční akci se považuje akce, kdy hodnota minimální výše investice do dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku dosáhne hodnoty 500 mil. Kč, z toho minimálně 250 mil. Kč do nového strojního zařízení a současně je vytvořeno minimálně 500 nových pracovních míst.
  • Příjemci podpory: Podniky s investičním záměrem, který bude realizován v oboru zpracovatelského průmyslu dle Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE).
  • Termín: Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 31. 12. 2013.
 • Technologická centra – investiční akce
  • Zaměření dotačního titulu: Minimální výše investice do dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku je 10 mil. Kč, z toho minimálně 5 mil. Kč do nového strojního zařízení, přičemž nejméně polovina z minimální výše investice musí být financována vlastním kapitálem investora. Současně je zapotřebí vytvořit minimálně 40 nových pracovních míst.
  • Příjemci podpory: Podnik se zaměřením na aplikovaný výzkum, vývoj a inovace technicky vyspělých výrobků, technologií a výrobních procesů za účelem použití ve výrobě a zvýšení přidané hodnoty.
  • Termín: Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 31. 12. 2013.
 • Technologická centra – strategická investiční akce
  • Zaměření dotačního titulu: Za strategickou investiční akci v oblasti technologických center se považuje investice, kdy minimální výše investice do dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku činí 200 mil. Kč, z toho minimálně 100 mil. Kč tvoří hodnota nového strojního zařízení a současně je vytvořeno minimálně 120 nových pracovních míst.
  • Příjemci podpory: Podnik se zaměřením na aplikovaný výzkum, vývoj a inovace technicky vyspělých výrobků, technologií a výrobních procesů za účelem použití ve výrobě a zvýšení přidané hodnoty.
  • Termín: Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 31. 12. 2013.
 • Centra strategických služeb – investiční akce
  • Zaměření dotačního titulu: Pro kvalifikaci do programu je nutno vytvořit minimálně 40 nových pracovních míst u center pro tvorbu software a minimálně 100 nových pracovních míst u ostatních center strategických služeb.
  • Příjemci podpory: Centra sdílených služeb se zaměřením na převzetí řízení, provozu a administrace vnitřních činností jako jsou účetnictví, finance, administrace v oblasti lidských zdrojů, marketing nebo řízení informačních systémů, dále pak pro high-tech opravárenská centra a centra pro tvorbu software.
  • Termín: Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 31. 12. 2013.

 

Komunitární program Evropa pro občany

Zdroje informací: http://www.euroskop.cz/8951/sekce/evropa-pro-obcany/; http://www.euroskop.cz/8951/sekce/evropa-pro-obcany/.

Dílčí programy

 • Aktivní evropská paměť
  • Zaměření dotačního titulu: Projekty zaměřené na ochranu hlavních míst a památníků spojených s masovými deportacemi, bývalými koncentračními tábory a jinými dějišti nacistického masového mučení a vyhlazování, jakož i archivů dokumentujících tyto akce, a na udržování památky obětí i těch, kteří v extrémních podmínkách zachraňovali lidi před holocaustem. Projekty zaměřené na připomenutí si obětí masového vyhlazování a masových deportací za stalinismu.
  • Příjemci podpory: Organizace občanské společnosti (např.: odbory, vzdělávací instituce a organizace činné v oblasti dobrovolnické práce a amatérského sportu, nevládní organizace, zastřešující organizace, sítě, sdružení a federace, nezávislé skupiny odborníků, univerzity, náboženské organizace). 
  • Termín: Příjem žádostí v rámci aktuální výzvy probíhá do 1. 6. 2013.

 

Regionální operační program Střední Morava

Zdroje informací: http://www.rr-strednimorava.cz/

Dílčí programy

 • Podnikatelská infrastruktura a služby na území definovaném oblastí podpory 3.1 Jesenicko
  • Zaměření dotačního titulu: 1) Zvýšení kvality ubytování: rekonstrukce ubytovacích pokojů včetně jejich vybavení, rekonstrukce sociálních zařízení. 2) Zvýšení atraktivity ubytovacího zařízení formou investic do venkovní vybavenosti: vybudování nebo rekonstrukce parkovacích ploch, vybudování nebo rekonstrukce dětských hřišť, vybudování nebo rekonstrukce venkovního posezení.
  • Příjemci podpory: Podnikatelské subjekty (právnické i fyzické osoby), které poskytují ubytovací služby. Podpořena budou ubytovací zařízení s maximální kapacitou 30 lůžek.
  • Termín: Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen15. 11. 2012.
 • Podnikatelská infrastruktura a služby na území definovaném oblastí
 
Nahrávám...
Nahrávám...