dnes je 24.5.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

476/2017 Sb., Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky v souvislosti s ukončením důchodového spoření

č. 476/2017 Sb., Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky v souvislosti s ukončením důchodového spoření
VYHLÁŠKA
ze dne 21. prosince 2017,
kterou se mění některé vyhlášky v souvislosti s ukončením důchodového spoření
Česká národní banka stanoví podle § 110 odst. 1 zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, k provedení § 39 odst. 3, § 41 odst. 6, § 45 odst. 8 písm. a) a b), § 52 odst. 6, § 63 odst. 5, § 68 odst. 3, § 69 odst. 4, § 79 odst. 3, § 82 odst. 3 a § 99 odst. 5 zákona o důchodovém spoření a podle § 170 odst. 1 zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, k provedení § 84 odst. 4 zákona o doplňkovém penzijním spoření:
ČÁST PRVNÍ
Změna vyhlášky o minimálních náležitostech statutu účastnického fondu a statutu důchodového fondu
Čl. I
Vyhláška č. 57/2012 Sb., o minimálních náležitostech statutu účastnického fondu a statutu důchodového fondu, se mění takto:
1. V názvu vyhlášky se slova „a statutu důchodového fondu” zrušují.
2. V § 1 se slova „a statutu důchodového fondu” a slova „a zákona o důchodovém spoření” zrušují a slovo „jejich” se nahrazuje slovem „jeho”.
3. V § 5 písm. i) se slova „a důchodových fondů” zrušují.
4. § 15 se včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 16 a 17 zrušuje.
ČÁST DRUHÁ
Změna vyhlášky o podrobnější úpravě činnosti penzijní společnosti, důchodového fondu a účastnického fondu
Čl. II
Vyhláška č. 117/2012 Sb., o podrobnější úpravě činnosti penzijní společnosti, důchodového fondu a účastnického fondu, ve znění vyhlášky č. 145/2014 Sb., se mění takto:
1. V názvu vyhlášky se slova „ , důchodového fondu” zrušují.
2. V § 1 písm. d) se slova „v § 79 odst. 3 zákona o důchodovém spoření a” zrušují.
3. V § 1 písm. e) se slova „v § 82 odst. 1 zákona o důchodovém spoření a” zrušují.
4. V § 1 písm. f) se slova „které může důchodový fond používat k efektivnímu obhospodařování majetku podle § 52 odst. 6 písm. a) zákona o důchodovém spoření a” zrušují.
5. V § 1 písm. g) se slova „podle § 52 odst. 6 písm. b) zákona o důchodovém spoření a” zrušují.
6. V § 1 písm. h) se slova „způsob stanovení reálné hodnoty majetku v důchodovém fondu a závazků důchodového fondu podle § 63 odst. 5 zákona o důchodovém spoření a” zrušují.
7. V § 1 písm. j) se slova „podle § 68 odst. 1 zákona o důchodovém spoření a” zrušují.
8. V § 6 odst. 2 písm. a) se slova „důchodové jednotky důchodového fondu a” zrušují.
9. V § 19 odst. 2 se slova „§ 31 odst. 2 zákona o důchodovém spoření a” zrušují.
10. V § 22 odst. 1 písm. d) se slova „důchodovému spoření nebo” zrušují.
11. V části třetí nadpisu hlavy II se slova „V DŮCHODOVÉM FONDU A” zrušují.
12. V části třetí v textu pod nadpisem hlavy II se slova „§ 52 zákona o důchodovém spoření a” zrušují.
13. V § 30 odst. 1 se slova „v důchodovém fondu a” zrušují.
14. V § 30 odst. 2 písm. a) a b), § 32 odst. 1, § 37 a § 38 odst. 4 se slova „důchodový fond a” zrušují.
15. V § 30 odst. 2 písm. c), § 31 odst. 1 písm. a) a b), § 32 odst. 1, § 34 úvodní části ustanovení, § 35 odst. 1 písm. c) a § 41 odst. 1 písm. b) se slova „důchodového fondu a” zrušují.
16. V § 30 odst. 2 písm. c) se slovo „jejich” nahrazuje slovem „jeho”.
17. V § 31 odst. 1 úvodní části
 
Nahrávám...
Nahrávám...