dnes je 24.5.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

435/2012 Sb., Vyhláška o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem a o změně vyhlášky č. 527/2006 Sb., o užívání zpoplatněných pozemních komunikací a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

č. 435/2012 Sb., Vyhláška o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem a o změně vyhlášky č. 527/2006 Sb., o užívání zpoplatněných pozemních komunikací a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
[zrušeno č. 306/2015 Sb.]
VYHLÁŠKA
ze dne 29. listopadu 2012
o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem a o změně vyhlášky č. 527/2006 Sb., o užívání zpoplatněných pozemních komunikací a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo dopravy stanoví podle § 46 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 102/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 489/2001 Sb., zákona č. 256/2002 Sb., zákona č. 259/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 358/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 80/2006 Sb., zákona č. 311/2006 Sb., zákona č. 347/2009 Sb., zákona č. 406/2010 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 288/2011 Sb. a zákona č. 196/2012 Sb., (dále jen „zákon”):
ČÁST PRVNÍ
UŽÍVÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ ZPOPLATNĚNÝCH ČASOVÝM POPLATKEM
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška stanoví:
a) pozemní komunikace, jejichž užití podléhá časovému poplatku,
b) vzory kupónů prokazujících zaplacení časového poplatku, způsob jejich vyplňování a evidence,
c) způsob umístění kupónů prokazujících úhradu časového poplatku ve vozidle.
§ 2
Vzory kupónů, jejich tvary, rozměry a umístění ve vozidle
(1) Vzory kupónů jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce.
(2) První díly kupónů mají tvar čtverce se zaoblenými rohy a u kupónů s platností na jeden rok je pravý horní roh přední strany viditelné z vnitřní strany vozidla (dále jen „přední strana”) a levý horní roh zadní strany viditelné z vnější strany vozidla (dále jen „zadní strana”) tiskové plochy zaobleně zkosen; vzdálenost protilehlých stran je 61 mm.
(3) Druhé díly kupónů mají na výšku tvar obdélníku o rozměrech 32 x 77 mm.
(4) První díl kupónu musí být nalepen přímo na vnitřní straně čirého skla předního okna motorového vozidla nebo prvního motorového vozidla v jízdní soupravě na pravém dolním okraji tak, aby výhled řidiče z vozidla byl co nejméně omezen a kupón byl dobře viditelný z vnější strany vozidla.
(5) V případě, že motorové vozidlo není vybaveno předním sklem, musí být první díl kupónu nalepen přímo v pravé přední části vozidla, pevně spojené s jeho nosnými částmi. Kupón musí být umístěn tak, aby byl kontrolovatelný a aby byl chráněn před přímým ostřikem způsobeným koly vozidla.
§ 3
Prvky kupónů a jejich barevné provedení
(1) Na přední a zadní straně prvních dílů kupónů jsou tyto prvky:
a) piktogram vozidla symbolizující příslušnou hmotnostní kategorii,
b) číslo označující rok platnosti,
c) doba platnosti, která je u ročních kupónů vyznačena písmenem „R”, u měsíčních písmenem „M” a u
 
Nahrávám...
Nahrávám...