dnes je 24.5.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

110/2018 Sb., Vyhláška o tabákových nálepkách, ve znění účinném k 1.12.2018, platné do 31.3.2019

č. 110/2018 Sb., Vyhláška o tabákových nálepkách, ve znění účinném k 1.12.2018, platné do 31.3.2019
[zrušeno č. 82/2019 Sb.]
VYHLÁŠKA
ze dne 12. června 2018
o tabákových nálepkách
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
268/2018 Sb.
(k 1.12.2018)
mění § 4 odst. 1, § 5, § 6 odst. 1 § 11 a přílohy č. 2 a 3; vkládá nový § 9a,
268/2018 Sb.
(k 15.2.2019)
mění - dosud neuvedeno
Ministerstvo financí stanoví podle § 139 odst. 1 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 37/2008 Sb., zákona č. 331/2014 Sb. a zákona č. 157/2015 Sb., k provedení § 131 písm. a) až g):
Rozměr a vzory tabákové nálepky
§ 1
(1) Tabáková nálepka je vydávána v těchto rozměrech:
a) 16 mm x 32 mm,
b) 20 mm x 44 mm.
(2) Tabáková nálepka je tištěna ofsetovým ceninovým podtiskovým rastrem a liniovým hlubotiskem.
(3) Ofsetový ceninový podtiskový rastr
a) je vytvořen kombinací ofsetových barev světle šedé, světle zelené a žluté, které společně tvoří jednotný celek symetrický k oběma osám tabákové nálepky a
b) obsahuje prvek z mikrotextu vytištěný světlemodrou ofsetovou barvou obsahující opakující se text „ČESKÁ REPUBLIKA”.
(4) Liniovým hlubotiskem je v šedé barvě vytištěn ústřední motiv tabákové nálepky stylizovaný stočenými tabákovými lístky překrytými ve střední části tabákové nálepky oválem, ve kterém se při naklopení nálepky zobrazí písmena „CZ”.
§ 2
(1) Tabáková nálepka obsahuje:
a) v případě cigaret
1. velké písmeno abecedy charakterizující sazbu spotřební daně,
2. počet kusů v jednotkovém balení určeném k přímé spotřebě,
3. cenu pro konečného spotřebitele,
b) v případě doutníků a cigarillos
1. velké písmeno abecedy charakterizující sazbu spotřební daně,
2. počet kusů v jednotkovém balení určeném k přímé spotřebě,
c) v případě tabáku ke kouření
1. velké písmeno abecedy charakterizující sazbu spotřební daně,
2. množství tabáku v jednotkovém balení určeném k přímé spotřebě v gramech.
(2) Údaje podle odstavce 1 jsou vytištěné černou barvou na obou stranách tabákové nálepky rovnoběžně s kratšími stranami tabákové nálepky.
(3) Vzory tabákové nálepky jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce.
§ 3
Umístění tabákové nálepky
(1) Tabáková nálepka se nalepí rubovou stranou na jednotkové balení určené k přímé spotřebě způsobem, který vyloučí její opakované použití.
(2) Tabáková nálepka musí být umístěna pod průhledný přebal jednotkového balení, pokud se tento přebal používá.
§ 4
Objednávání tabákových nálepek
(1) V objednávce tabákových nálepek odběratel uvede druh tabákového výrobku, pro který jsou tabákové nálepky určeny, rozměr a náležitosti tabákových nálepek a jejich počet, který u
a) cigaret odpovídá násobkům počtu tabákových nálepek na jednom archu,
b) doutníků, cigarillos a tabáku ke kouření odpovídá násobkům čísla
1. 12 v případě tabákových nálepek vzoru č. 1,
2. 15 v případě tabákových nálepek vzoru č. 2 o rozměru 16 mm x 32 mm, nebo
3. 11 v případě tabákových nálepek vzoru č. 2 o rozměru 20 mm x 44 mm.
 
Nahrávám...
Nahrávám...