dnes je 8.12.2023

Vláda schválila návrh novely zákona v oblasti památkové péče

6.12.2023, Zdroj: Vláda

Hlavním cílem novely je umožnit další fázi digitalizace, díky níž si budou moci příslušné úřady a instituce vyměňovat či sdílet potřebné údaje elektronicky, a upravit regulaci nakládání s archeologickými nálezy typicky učiněných při záchranných archeologických…

Přístupné pro: Plus

Se svým bytovým fondem není spokojeno 69 % samospráv

5.12.2023, Zdroj: MMR ČR

Vyplývá to z reprezentativního průzkumu, který provedlo Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci se Svazem měst a obcí ČR. Více než polovina obcí s rozšířenou působností má zájem zřídit kontaktní místa pro bydlení, se kterými počítá návrh zákona o podpoře…

Přístupné pro: Plus

Evropská komise prodloužila platnost Pokynů pro státní podporu na záchranu a restrukturalizaci nefinančních podniků v obtížích do 31. 12. 2025

5.12.2023, Zdroj: ÚOHS

Evropská komise prodloužila možnost poskytnutí podpory na záchranu a restrukturalizaci podnikům v obtížích podle Pokynů pro státní podporu na záchranu a restrukturalizaci nefinančních podniků v obtížích z roku 2014, a to do 31. prosince 2025. Ostatní podmínky…

Přístupné pro: Plus

Vybudování dobíjecích a plnicích stanic, vybavení pro žáky se speciálními potřebami a další dotace MMR

30.11.2023, Zdroj: MMR ČR

MMR vyčlení přes 886 milionů korun na vybudování dobíjecích a plnicích stanic pro veřejnou dopravu. MMR poskytne vzdělávacím institucím přes 703 milionů korun na vybavení pro žáky se speciálními potřebami. MMR získá v příštím roce ze státního rozpočtu více než…

Přístupné pro: Start | Plus

Nadlimitní veřejné zakázky v letech 2024 a 2025

30.11.2023, Zdroj: Portál o veřejných zakázkách a koncesích

Od 1. 1. 2024 se budou měnit limity sloužící k určení nadlimitní veřejné zakázky. Národní limity pro veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky a služby (2 mil. Kč) a stavební práce (6 mil. Kč) zůstávají nadále beze změny dle aktuální zákonné úpravy. Pozor, od…

Přístupné pro: Plus

Sociální podniky mohou nadále žádat o bezúročné úvěry

28.11.2023, Zdroj: MŽP, MPSV

MPSV bude ve spolupráci s Národní rozvojovou bankou (NRB) pokračovat v poskytování bezúročných úvěrů sociálním podnikům, a to díky financím z EU.

Přístupné pro: Start | Plus

Sdružení místních samospráv ČR vyhlásilo vítěze soutěže platformy Obec 2030 o nejlepší obecní inovace

27.11.2023, Zdroj: SMS ČR

První místo a cenu 100 000 korun získala obec Břehy z Pardubického kraje za záchranu mlýna ze 16. století a zdařilou obnovu zdejší malé vodní elektrárny. Jako druhá se umístila obec Rybniště za svůj komplexní přístup k energetice se zapojením místní komunity.…

Přístupné pro: Plus

Rodná čísla by v občanských průkazech neměla být uváděna

27.11.2023, Zdroj: ÚOOÚ

Úřad pro ochranu osobních údajů nesouhlasí s novelou zákona o občanských průkazech, která navrhuje časově neohraničené uvádění rodného čísla v občanském průkazu.

Přístupné pro: Plus

Energetické úspory veřejných budov na území hl. m. Prahy (výzva ENERGov)Garance

22.11.2023, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

Zkvalitnění a zvýšení dostupnosti vzdělávací infrastruktury v oblasti dalšího vzděláváníGarance

22.11.2023, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

Zakládání energetických společenstvíGarance

22.11.2023, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

Podpora obcí v národních parcíchGarance

22.11.2023, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

Energetické úspory památkově chráněných budov (výzva ENERGov)Garance

22.11.2023, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

Dotace na rekonstrukci či výstavbu prostor pro zájmové, neformální či celoživotní vzděláváníGarance

22.11.2023, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

Prezident podepsal konsolidační balíček

22.11.2023, Zdroj: MF ČR, SMO ČR

Prezident republiky Petr Pavel podepsal ozdravný balíček, který během příštích dvou let sníží rozpočtové deficity celkem o 150 mld. Kč. Opatření z celkem 65 novel zákonů začnou platit již od 1. ledna…

Přístupné pro: Plus

Přehled vyhlášených dotačních titulů podle oblastí - životní prostředíGarance

22.11.2023, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

Přehled vyhlášených dotačních titulů podle oblastí - rozvoj měst a venkova, cestovní ruchGarance

22.11.2023, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

Funkčně propojené stavby by měly být v restituci vydány církvím jako celek

22.11.2023, Zdroj: Ústavní soud ČR

"Jestliže by nevydání pozemku v restituci kvůli sporné stavbě na tomto pozemku vedlo k tomu, že bude rozbito funkční propojení s ostatními nemovitostmi ve vlastnictví oprávněné osoby, neboť dotčený pozemek tvoří součást funkčně provázaného souboru nemovitostí,…

Přístupné pro: Plus

Evropská komise dnes schválila prodloužení platnosti některých částí Dočasného krizového a transformačního rámce

20.11.2023, Zdroj: ÚOHS

Přijatý návrh odkládá postupné zrušení ustanovení, která členským státům umožňují poskytovat omezené částky podpory (bod 2.1 Dočasného krizového a transformačního rámce, dále také „DKTR“) a podpory na kompenzaci vysokých cen energie (bod 2.4 DKTR).…

Přístupné pro: Plus

Na financování sociálních služeb dá MPSV příští rok rekordních 26,4 miliard korun. Další peníze lze získat z evropských zdrojů

20.11.2023, Zdroj: MMR, MPSV

Celkem 26,4 miliard korun poskytne pro příští rok Ministerstvo práce a sociálních věcí na dotace určené k financování sociálních služeb. Meziročně jde opět o vyšší částku, která reflektuje narůstající náklady na provoz. Většinu prostředků MPSV postupuje…

Přístupné pro: Start | Plus

Fiskální výhled ČR a další tiskové zprávy Mf ČR

16.11.2023, Zdroj: MF ČR

Státní rozpočet pro rok 2024 míří do třetího čtení. Lepší spoření na stáří, podpora zaměstnaneckých akcií a jasná pravidla pro předčasné splácení hypoték.

Přístupné pro: Plus

Návrh cenového rozhodnutí, kterým se stanovuje podpora pro POZE pro rok 2024

15.11.2023, Zdroj: ERÚ

V nejbližších dnech se očekává především oznámení o slučitelnosti podpory pro podporu biometanu, které vyvolá změnu cenového rozhodnutí jak na rok 2024, tak na rok 2023.

Přístupné pro: Start | Plus

Stanovení výkupní ceny i zeleného bonusu pro některé solární elektrárny obstálo před Ústavním soudem

15.11.2023, Zdroj: Ústavní soud ČR

Skupina senátorů (navrhovatelka) podala k Ústavnímu soudu návrh na zrušení řádku č. 509 cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu z roku 2021 (č. 6/2021), kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje…

Přístupné pro: Start | Plus

Lepší spoření na stáří, podpora zaměstnaneckých akcií a jasná pravidla pro předčasné splácení hypoték

15.11.2023, Zdroj: Ministerstvo financí

Sněmovna schválila vládní návrh zákona, kterým se mění zákony v souvislosti s rozvojem finančního trhu a s podporou zajištění na stáří.

Přístupné pro: Start | Plus

MŽP podpoří zakládání energetických komunit, prosperujících díky obnovitelným zdrojům energie

14.11.2023, Zdroj: MŽP

Příjem záměrů se otevírá 1. prosince, kdy ve dvoukolové soutěžní výzvě bude vybráno k podpoře minimálně 40 záměrů. Celková alokace výzvy je 98 milionů korun, dotace může dosahovat až 3 milionů…

Přístupné pro: Start | Plus

Sněmovna schválila ve druhém čtení novelu, která umožní sdílení vyrobené elektřiny

14.11.2023, Zdroj: MPO ČR

Novelu energetického zákona, která umožní zakládat energetická společenství a sdílení vyrobené elektřiny, schválila ve druhém čtení Poslanecká sněmovna. Domácnosti, obce, firmy nebo školy budou moci vyrábět vlastní elektřinu, především z obnovitelných zdrojů,…

Přístupné pro: Start | Plus

Úřad k novelizaci právní úpravy datových schránek

14.11.2023, Zdroj: ÚOOÚ

Úřad pro ochranu osobních údajů vítá novelu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, kterou se podařilo docílit zrušení nadměrné ingerence do soukromí fyzických osob, neboť došlo k úpravě…

Přístupné pro: Plus

MMR připravilo moderní vyhlášku o požadavcích na výstavbu

13.11.2023, Zdroj: MMR ČR

MMR odeslalo Legislativní radě vlády návrh vyhlášky o požadavcích na výstavbu. Jedná se o prováděcí právní předpis nového stavebního zákona, který sjednocuje a redukuje dnešní roztříštěnou právní úpravu pro všechny druhy staveb do jednoho předpisu.…

Přístupné pro: Plus

Podpora obcím na výstavbu vodovodů a kanalizací by se mohla zvýšit o 1 miliardu

9.11.2023, Zdroj: MMR, MZ

Ministerstvo zemědělství (MZe) chce posílit své programy Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací III., Podpora opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody I. a Podpora opatření na drobných vodních…

Přístupné pro: Start | Plus

MMR poskytne obcím 150 milionů korun na přípravu bytových projektů

9.11.2023, Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu, která obcím a krajům pomůže s přípravou projektové dokumentace na výstavbu nebo rekonstrukci bytových domů. Z evropských zdrojů – Národního plánu obnovy – na to vyčlenilo 150 milionů korun. Příjem…

Přístupné pro: Start | Plus

Sněmovna schválila valorizaci odměn obecních a krajských zastupitelů

7.11.2023, Zdroj: Parlament ČR

Odměny obecních a krajských zastupitelů budou namísto vládním nařízením stanoveny zákonem a pravidelně se budou valorizovat. Sněmovna dnes změnu schválila v rámci novely zákona o obcích.

Přístupné pro: Plus

Předseda Mlsna potvrdil pokutu 180 000 korun pro město Lom za zadání zakázky bez soutěže

7.11.2023, Zdroj: ÚOHS

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna zamítl rozklad města Lom proti rozhodnutí o pokutě 180 000 Kč, kterou město dostalo za porušení zákona o zadávání veřejných zakázek v souvislosti s veřejnou zakázkou „Rekreace, chaty –…

Přístupné pro: Plus

MMR rozdělí obcím 135 milionů korun na digitalizaci územních plánů

6.11.2023, Zdroj: MMR ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj poskytne obcím do 5 tisíc obyvatel 135 milionů korun na zpracování nového územního plánu nebo převod toho stávajícího do souladu se standardem. MMR eviduje po skončení výzvy celkem 836 přijatých žádostí o…

Přístupné pro: Plus

Transformace pobytových sociálních služebGarance

31.10.2023, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro veřejnou dopravuGarance

31.10.2023, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

Sociální inovace pro budoucnostGarance

31.10.2023, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

Zkvalitnění zdravotních služeb - zdravotní služby, integrace sociální a zdravotní péčeGarance

31.10.2023, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury v oblasti dalšího vzděláváníGarance

31.10.2023, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

Zkvalitnění zdravotních služeb - péče o duševní zdravíGarance

31.10.2023, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

MMR poskytne 3,6 miliardy korun na rozvoj komunitní péče

31.10.2023, Zdroj: MMR, MPSV

Integrovaný regionální operační program, který spadá pod Ministerstvo pro místní rozvoj, vyhlásil dvě výzvy na podporu deinstitucionalizace sociálních služeb. Na vybudování nových zařízení pro komunitní péči a zajištění sociálních služeb půjde téměř 3,6…

Přístupné pro: Start | Plus

Až 1,5 milionu korun na podporu digitalizace podniků. MPO vypsalo novou výzvu z OP TAK

27.10.2023, Zdroj: MPO ČR

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) vyhlásilo výzvu na podporu zvýšení digitální úrovně malých a středních podniků (MSP) z Operačního programu technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK). Žádosti mohou podnikatelé podávat od 22. listopadu 2023 do…

Přístupné pro: Start | Plus

Metodické doporučení k vertikální a horizontální spolupráci dle § 11 a § 12 ZZVZ

25.10.2023, Zdroj: Portál o veřejných zakázkách a koncesích

Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo metodické doporučení k výkladu § 11 a § 12 ZZVZ (vertikální a horizontální spolupráce) dle aktuální právní úpravy po novele č. 166/2023 Sb., kterou byla upravena definice státu – České republiky jako veřejného…

Přístupné pro: Plus

Miliardu v programu Nájemní bydlení si žadatelé rozebrali za čtyři měsíce. Vznikne 474 nových bytů

25.10.2023, Zdroj: MMR ČR

Dotace a úvěry v programu Nájemní bydlení Státního fondu podpory investic (SFPI) získalo 23 samospráv a 9 jiných právnických osob. Fond kvůli vysokému zájmu navýšil prostředky na tento rok z původních 800 milionů korun o dalších 256 milionů korun. Vznikne 474…

Přístupné pro: Start | Plus

Udržitelné hospodaření s vodouGarance

20.10.2023, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

Rozvoj neveřejné síťové infrastruktury veřejné správyGarance

20.10.2023, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

Dotace na vybudování, nákup a rekonstrukci budov na zřízení dětské skupinyGarance

20.10.2023, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

Modernizace a rozvoj pobytových služeb sociální péčeGarance

20.10.2023, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

Oběhové hospodářství - podpora předcházení vzniku odpadů, navýšení recyklační infrastrukturyGarance

20.10.2023, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus
Nahrávám...
Nahrávám...