dnes je 20.2.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Zkvalitnění a zvýšení dostupnosti vzdělávací infrastruktury v oblasti dalšího vzdělávání

22.11.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.13
Zkvalitnění a zvýšení dostupnosti vzdělávací infrastruktury v oblasti dalšího vzdělávání

Mgr. Petr Burda

Zaměření dotačního titulu

V rámci této výzvy bude možné  financovat rekonstrukci či výstavbu odborných učeben v rámci dalšího vzdělávání. Žadatelem mohou být obce, kraje, organizace zřizované obcemi a kraji či dobrovolné svazky obcí. Podporovanými zařízeními jsou střediska volného času či základní umělecké školy. Projekt musí být zaměřen na výstavbu nebo rekonstrukci učeben přírodních věd, polytechnického vzdělávání, cizích jazyků či práce s digitálními technologiemi. U práce s digitálními technologiemi se musí jednat o aktivity, které jsou navázány na ostatní zmiňované podporované typy vzdělávání.

Míra podpory:

  • - celková alokace na obě výzvy: 400 mil. Kč, 
  • - minimální výše způsobilých výdajů: 3 mil. Kč, 
  • - maximální výše: 30 mil. Kč.

Příjemci podpory

Mezi způsobilé příjemce podpory patří:

  • - školské právnické osoby,
  • - obce, dobrovolné svazky obcí, kraje, organizace zřizované nebo zakládané obcemi/kraji,
  • - NNO, které minimálně 2 roky bezprostředně před podáním žádosti nepřetržitě působí,
  • - oblasti vzdělávání nebo asistenčních
 
Nahrávám...
Nahrávám...