dnes je 19.7.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Životní cyklus projektu

1.9.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.3.1 Životní cyklus projektu

doc. Ing. Alena Maaytová, Ph.D.

Projekt nemusí ”projít“ všemi výše uvedenými fázemi. V průběhu cyklu je možno na základě vyhodnocení průběhu projektu označit projekt za nevyhovující (neúspěšný) a ukončit ho.

Svozilová 1 , která vychází z Clelanda a Kinga dělí životní cyklus projektu (project life cycle) na následující fáze:

  1. konceptuální návrh,
  2. definice projektu, produkce,
  3. operační období,
  4. vyřazení projektu.

Obsahem jednotlivých fází je:

  1. konceptuální návrh – představuje definování základních záměrů projektu, hodnocení přínosů a dopadů z jeho realizace, odhad, definice zdrojů a času na realizaci projektu, předběžná analýza rizik,
  2. definice projektu – zpřesňuje výstupy první fáze, obsahuje přípravu podrobného plánu pro realizaci,
  3. produkce – představuje vlastní realizaci, znamená řízení jednotlivých prací projektu, obsahuje kontrolu časového harmonogramu a nákladů (rozpočtu), řízení komunikace, pořizování projektové dokumentace pro kontrolu průběhu projektu a pro budoucí používání předmětu projektu, tvorbu plánu podpory v operačním období,
  4. operační období – znamená vlastní užívání předmětu projektu, je prováděno hodnocení projektu dle různých.) hledisek (např. ekonomických, sociálních aj.) dopadů projektu ve srovnání s nadefinovanými záměry v prvním období, důležitá je zpětná vazba pro plánování nových projektů,
  5. vyřazení projektu – tj. předání předmětu projektu, uvolnění zdrojů (finančních, technologických i lidských), které byly vázány na realizovaný projekt na jiné projekty a zpracování získaných zkušeností z řízení a realizace projektu pro potřeby dalších projektů.

Jiní autoři uvádí, že projektový management znamená řízení mnoha rozličných činností vykonávané různými osobami a jsou uváděny čtyři základní etapy

 
Nahrávám...
Nahrávám...