dnes je 27.2.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Závěr

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Závěr

Nejčastější nedostatky identifikované při kontrolách vyúčtování projektů

- Nedostatečné dokládání vynaložených výdajů nebo chybějící podpisy oprávněných osob

- Nedostatečná znalost podmínek programu a z toho vyplývající pochybení (realizace neschválených aktivit, úhrady mimo zvláštní účet projektu, úhrady v hotovosti nad stanovený limit atd.)

- Nesouhlasí fakturované plnění (počet, cena) s objednávkou či smlouvou s dodavatelem

- Fakturace za dodávku zboží/služeb před datem podpisu smlouvy s dodavatelem

- Neoznačení souvislosti faktur s projektem

- Předkládání výdajů k proplacení, které nemají souvislost s projektem, ale s běžným provozem organizace (např. vedení účetnictví organizace aj.)

- Nadhodnocené ceny expertních služeb

- Nesprávný postup při zadávání veřejných zakázek

- Neohlášení změny v projektu před jejich realizací

- Nedodržování termínů, např. pozdní odevzdání monitorovacích zpráv, žádosti o platbu aj.

S ukončením realizace povinnosti příjemce nekončí

Ještě nějakou dobu po ukončení realizace projektu je příjemce povinen dodržovat určité podmínky a zachovat vytvořené výsledky projektu. Mezi tyto podmínky patří např.:

- Podávat monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti výsledků projektu

- Uchovávat účetní doklady vztahující se k projektu

- Zachovat výsledky projektu po určitou dobu od

 
Nahrávám...
Nahrávám...