dnes je 23.7.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Zaměření programu

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměření programu

Finanční prostředky směřují do tří programů, v rámci nichž jsou vyhlašovány konkrétní dotační tituly:

1. Program pro podnikání a inovace (Entrepreneurship and Innovation Programme)

Program podporuje šest hlavních oblastí činnosti:

- Finanční prostředky pro zahájení podnikání a růst MSP a do inovačních investic (zvyšování objemů investic fondů rizikového kapitálu a investičních nástrojů podporovaných investory typu „business angels&, zvyšování potenciálu dluhových nástrojů pro financování malých a středních podniků, zlepšování finančního prostředí pro malé a střední podniky a jejich připravenosti k investicím).

- Příznivé prostředí pro spolupráci MSP, zejména přes hranice (opatření přispívající k přeshraniční spolupráci MSP, podporu a usnadňování mezinárodní obchodní spolupráce a sítí MSP podporujících koordinaci.

- Všechny formy inovací v podnicích (podpora inovací specifických pro určitá odvětví, klastrů, inovačních sítí, partnerství pro inovace mezi veřejným a soukromým sektorem (PPP), podpora celostátních a regionálních programů pro inovace v hospodářské oblasti, podpora zavádění inovačních technologií a koncepcí a inovačního využití stávajících technologií a koncepcí, vývoj a zkoumání nových typů inovačních služeb, apod.).

- Ekologické inovace (podpora zavádění environmentálních technologií a ekologických inovací, společné investice do fondů rizikového kapitálu, které poskytují vlastní kapitál mimo jiné společnostem investujícím do ekologických inovací, apod.).

- Kultura podnikavosti a inovací Intervenční akce v této oblasti mohou zahrnovat (povzbuzování podnikavosti, schopností a kultury v oblasti podnikání, jakož i vyvažování rizik a přínosů spojených s podnikáním, zejména v případě žen a mladých lidí, povzbuzování podnikatelského prostředí otevřeného pro inovace a rozvoj a růst podniků).

- Hospodářská a správní reforma související s podnikáním a inovacemi (sběr údajů, vyhodnocování a sledování výkonu, jakož i vývoj a koordinaci příslušné politiky, příspěvky k definování a podpoře strategií konkurenceschopnosti souvisejících s odvětvími průmyslu a služeb, apod.)

2. Program na podporu politiky informačních a komunikačních technologií (ICT Policy Support Programme)

Program zahrnuje tři hlavní oblasti činnosti:

- Jednotný evropský informační prostor a posilování vnitřního trhu pro výrobky a služby z oblasti ICT (odstraňování překážek v přístupu ke službám založeným na informačních a komunikačních technologiích a stanovení vhodných rámcových

 
Nahrávám...
Nahrávám...