dnes je 13.6.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Zaměření programu a vyhlašované dotační tituly

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměření programu a vyhlašované dotační tituly

 

Program se zaměřuje na podporu činností ve fázi přípravy audiovizuální výroby (vzdělávání, vývoj) a následující po ní (distribuce, propagace). Mezi hlavní cíle programu patří:

zachovávat a posilovat evropskou kulturní a jazykovou rozmanitost a kinematografické a audiovizuální dědictví, zajistit jeho dostupnost veřejnosti a podporovat mezikulturní dialog,

zvýšit oběh a sledovanost evropských audiovizuálních děl uvnitř Evropské unie i mimo ni,

posílit konkurenceschopnost evropského audiovizuálního odvětví v rámci otevřeného a konkurenč ního evropského trhu.

Rozpočet programu na roky 2007-2013 je 755 milionů EUR v cenách roku 2004.

Oprávněnost žadatelů

Společnost, organizace nebo instituce (nikoli jednotlivec jako osoba) . Subjekt musí mít sídlo a v době podání žádosti být registrován již alespoň 12 měsíců v jedné z členských zemí programu MEDIA (členské země EU, Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko) a být přímo nebo většinově vlastněný státními příslušníky těchto zemí. V podmínkách ČR to znamená, že může

 
Nahrávám...
Nahrávám...