dnes je 13.7.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Zaměření programu a vyhlašované dotační tituly

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměření programu a vyhlašované dotační tituly

Program Mládež v akci se zaměřuje na výměny mládeže, dobrovolnou službu, podporu místní komunity, zapojení do demokratických projektů, školení a semináře pro pracovníky s mládeží, spolupráci s partnerskými zeměmi EU a další zajímavé aktivity. Celkový rozpočet programu na období 2007-2013 činí 885 milionů eur.

Akce 1 - Mládež pro Evropu

V rámci akce 1 jsou podporovány následující aktivity:

1.1 Výměny mládeže

Výměny mládeže nabízejí příležitost k setkávání skupin mladých lidí (v zásadě ve věku 13 až 25 let) z různých zemí a vzájemnému poznávání kultur. Skupiny spolu plánují výměnu na téma společného zájmu.

1.2 Iniciativy mládeže

Aktivita podporuje skupinové projekty realizované na místní, regionální či celostátní úrovni. Podporuje rovněž vytváření sítí mezi podobnými projekty z různých zemí s cílem posílit jejich evropskou orientaci a prohloubit spolupráci a výměnu zkušeností mezi mladými lidmi. Iniciativy mládeže jsou určeny zejména mladým lidem ve věku 18 až 30 let. Mladí lidé od 15 let se jich mohou účastnit v doprovodu pedagogického pracovníka nebo kouče.

1.3. Projekty participativní demokracie

V rámci aktivity je podporována účast mladých lidí v životě demokratické společnosti na místní, regionální, celostátní či mezinárodní úrovni. Účastnit se jí mohou mladí lidé ve věku 13 až 30 let.

Akce 2 - Evropská dobrovolná služba

Cílem evropské dobrovolné služby je podpořit účast mladých lidí v různých formách dobrovolné činnosti v Evropské unii i mimo ni. V rámci této akce se mladí lidé (ve věku 18 až 30 let) účastní jednotlivě nebo ve skupinách neziskových, neplacených činností. Služba může trvat až dvanáct měsíců. Ve výjimečných případech se evropské dobrovolné služby mohou účastnit i mladí lidé, kteří dosáhli teprve 16 let.

Akce 3 - Mládež ve světě

V rámci akce 3 jsou podporovány následující aktivity:

3.1 Spolupráce se sousedními partnerskými zeměmi

Tato dílčí akce podporuje projekty s partnerskými zeměmi, které sousedí s Evropskou unií. Podporuje zejména výměny mládeže, školení, semináře a projekty zaměřené na vytváření sítí.

3.2 Spolupráce s ostatními partnerskými zeměmi světa

Tato dílčí akce se týká spolupráce v oblasti mládeže, zejména výměny osvědčených postupů, s partnerskými zeměmi z jiných částí světa. Podporuje výměny a vzdělávání mladých lidí i pracovníků s mládeží, partnerství a vytváření sítí mezi mládežnickými organizacemi.

Akce 4 - Systémy na podporu mládeže

V rámci akce 4 jsou podporovány následující aktivity:

4.1 Podpora organizací působících v oblasti mládeže na evropské úrovni

Tato dílčí akce se týká grantů na provoz nevládních organizací, které působí v oblasti mládeže na evropské úrovni, jejichž

 
Nahrávám...
Nahrávám...