dnes je 13.7.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Zaměření programu a vyhlašované dotační tituly

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

~Zaměření programu a vyhlašované dotační tituly

Cílem 7. rámcového programu pro výzkum a technologický rozvoj je podpořit společný evropský výzkum a posílit tak konkurenční pozici Evropské unie v globální ekonomice. Rozvoj vědecko-výzkumné základny by měl stimulovat především ekonomický růst a zaměstnanost. Oproti předchozímu období dochází k výraznému nárůstu alokovaných finančních prostředků. Celkový rozpočet programu, který činí na období 2007-2013 50,5 mld. EUR, by měl sloužit k podpoře čtyř výzkumných programů (Spolupráce - 32,3 mld. EUR, Myšlenky - 7,4 mld. EUR, Lidé - 4,7 mld. EUR, Kapacity - 4,2 mld. EUR) a dvou specifických nástrojů Evropského společenství pro atomovou energii (EURATOM) - Rámcového programu pro jaderný výzkum a školicí činnosti a Společných výzkumných středisek v oblasti jaderné energetiky.

Program Spolupráce

Program Spolupráce je zaměřen na podporu projektů mezinárodní spolupráce v rámci Evropské unie i s vnějšími subjekty v následujících tématických oblastech: 1. zdraví, 2. potraviny, zemědělství a biotechnologie 3. informační a komunikační technologie, 4. nanovědy, nanotechnologie, materiály a nové výrobní technologie, 5. energetika, 6. životní prostředí (včetně klimatických změn), 7. doprava (včetně letecké), 8. společensko-ekonomické a humanitní obory, 9. vesmír a 10. bezpečnost, přičemž nejvíce finančních prostředků je určeno na projekty v sektorech informačních a komunikačních technologií, zdraví, dopravy (včetně letectví) a nanovýroby.

Tématická oblast: Zdraví

Rozpočet tématické oblasti: 6 mld. EUR v období 2007-2013.

Oblasti výzkumu: biotechnologie, generické nástroje, lékařské technologie pro lidské zdraví, translační výzkum pro lidské zdraví, optimalizace poskytování zdravotní péče evropským občanům.

Tématická oblast: Potraviny, zemědělství a biotechnologie

Rozpočet tématické oblasti: 1,9 mld. EUR v období 2007-2013.

Oblasti výzkumu: udržitelná produkce a řízení biologických zdrojů z půdního, vodního a lesního prostředí; nástroje pro zavedení strategií, politik a legislativy pro podporu evropského biohospodářství; integrita a řízení potravinového řetězce; vědy o živé přírodě a biotechnologie pro udržitelné nepotravinářské výrobky, technologie zpracování biomasy pro energetiku.

Tématická oblast: Informační a komunikační technologie (IKT)

Rozpočet tématické oblasti: 9,2 mld. EUR v období 2007-2013.

Oblasti výzkumu: stabilita a bezpečnost síťové infrastruktury a služeb; výkon a spolehlivost elektronických systémů a komponent; personalizované systémy IKT; správa digitálního obsahu.

Tématická oblast: Nanovědy, nanotechnologie, materiály a nové výrobní technologie

Rozpočet tématické oblasti: 3,5 mld. EUR v období 2007-2013.

Oblasti výzkumu: vývoj nových multifunkčních povrchů a materiálů s předvídatelnými vlastnostmi; nové znalosti a jejich aplikace v oblasti udržitelné výroby; integrace technologií pro průmyslové využití.

Tématická oblast: Energetika

Rozpočet tématické oblasti: 2,3 mld. EUR v období 2007-2013.

Oblasti výzkumu: vodíkové a palivové články, obnovitelná výroba energie, výroba obnovitelných paliv, obnovitelné zdroje vytápění a chlazení, technologie zachycování a skladování CO 2 pro výrobu energie s nulovými emisemi, čisté technologie zpracování uhlí, pokročilé energetické sítě, energetická účinnost a úspory, znalosti pro potřeby vytváření energetické politiky.

Tématická oblast: Životní prostředí

Rozpočet tématické oblasti: 1,8 mld. EUR v období 2007-2013.

Oblasti výzkumu: změny klimatu, znečištění a rizika; udržitelné nakládání se zdroji; environmentální technologie; nástroje pro pozorování a hodnocení Země.

Tématická oblast: Doprava

Rozpočet tématické oblasti: 4,1 mld. EUR v období 2007-2013.

Oblasti výzkumu: letectví a letecká doprava, udržitelná pozemní doprava, podpora evropského systému satelitní navigace.

Tématická oblast: Společensko-ekonomické a humanitní obory

Rozpočet tématické oblasti: 610 mil. EUR v období 2007-2013.

Oblasti výzkumu: růst, zaměstnanost a konkurenceschopnost ve znalostní společnosti; spojení ekonomických cílů v evropskou perspektivu; trendy ve společnosti a jejich důsledky, Evropa ve světě, občan Evropské unie, socioekonomické a vědecké ukazatele, prognostické činnosti.

Tématická oblast: Vesmír

Rozpočet tématické oblasti: 1,4 mld. EUR v období 2007-2013.

Oblasti výzkumu: aplikace využívající průzkum vesmíru ve prospěch evropské společnosti, výzkum vesmíru, výzkum a technologický vývoj určený k posílení přítomnosti ve vesmíru.

Tématická oblast: Bezpečnost

Rozpočet tématické oblasti: 1,3 mld. EUR v období 2007-2013.

Oblasti výzkumu: bezpečnost občanů; bezpečnost infrastruktur a veřejných služeb; obnovení bezpečnosti a ochrany v případě krize; integrace, vzájemné propojení a

 
Nahrávám...
Nahrávám...