dnes je 24.6.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Základní informace

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základní informace

Současná globální ekonomika klade stále vyšší požadavky na kvalitu vzdělanosti, znalostí a dovedností obyvatel. Lidský kapitál patří v současné době mezi hlavní faktory konkurenceschopnosti vyspělých ekonomik. Česká republika přikládá těmto aspektům značnou důležitost a v rámci nové soustavy operačních programů na období 2007-2013 připravila samostatný Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK), který je jedním ze tří programů pro realizaci podpory z Evropského sociálního fondu v oblasti rozvoje lidských zdrojů v České republice.

Podpory z operačního programu jsou zaměřeny na vytváření a rozvoj vhodných podmínek pro vzdělávání a učení, především s důrazem na počáteční (základní, střední školy, SOU) a terciární vzdělávání (vysoké školy a univerzity), systém celoživotního učení a utváření vhodného prostředí pro výzkumné, vývojové a inovační aktivity a stimulaci spolupráce mezi vzdělávacími institucemi, výzkumnou a výrobní sférou.

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost je realizován v rámci Cíle Konvergence politiky hospodářské a sociální soudržnosti, což znamená, že je cílen k podpoře projektů realizovaných na území celé České republiky s výjimkou regionu hl. města Prahy. Řídicím orgánem OP VK je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Zprostředkujícími subjekty jsou buď přímo řízená organizace MŠMT nebo v rámci grantových schémat (fungují v prioritní ose 1 a prioritní ose 3 krajské úřady).

Globálním cílem OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost je rozvoj otevřené, flexibilní a soudržné společnosti a posílení konkurenceschopnosti ekonomiky ČR prostřednictvím partnerské spolupráce vedoucí ke zkvalitnění a modernizaci systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a ke zlepšení podmínek ve výzkumu a

 
Nahrávám...
Nahrávám...