dnes je 13.7.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Základní informace

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základní informace

Operační program Praha - Konkurenceschopnost (OPPK) bude čerpat finanční podporu z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF). V období 2007 - 2013 podpora z ERDF zahrnuje celé území hl. m. Prahy. J e připravován v návaznosti na usnesení vlády č. 175/2006 ze dne 22. února 2006 a v souladu se zákonem č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími národními a evropskými předpisy. OPPK je zaměřen na podporu investičních projektů na území hlavního města Prahy, přičemž celková alokace programu pro období let 2007 - 2013 činí v běžných cenách 294,9 mil. . Usnesením Vlády ČR č. 175 /2006 bylo Řídícím orgánem určeno hlavní město Praha.

Území hl. města Prahy je specifické tím, že na rozdíl od ostatních regionů spadá pod tzv. cíl 2. Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost v rámci politiky soudržnosti EU na léta 2007 - 2013. To omezuje až znemožňuje čerpání prostředků prostřednictvím

 
Nahrávám...
Nahrávám...