dnes je 18.6.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Základní informace

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základní informace

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) připravilo pro nové programovací období 2007 - 2013 nové možnosti čerpání evropských dotací či finančních podpor pro podnikatelskou veřejnost. Hlavním dokumentem pro realizaci politiky hospodářské a sociální soudržnosti v sektoru průmyslu je Operační program Podnikání a inovace (OPPI), který spolu s operačními programy dalších resortů bude sloužit k uplatnění cílů ve strategické oblasti nazvané Konvergence, v níž je alokováno nejvyšší množství evropských prostředků pro celou ČR. OPPI rozpracovává významnou část strategického cíle Národního rozvojového plánu pro ČR 2007-2013 Konkurenceschopná česká ekonomika. Bude spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF). OPPI navazuje v mnoha směrech na Operační program Průmysl a podnikání (OPPP), který získal nemalé povědomí u podnikatelské veřejnosti, a to především v podpoře rozvoje malých a středních podnikatelů (MSP). OPPI směřuje dále k rozšíření a prohloubení inovačních procesů a k posílení lisabonské agendy, konkrétně větším důrazem na výzkum a vývoj,

 
Nahrávám...
Nahrávám...