dnes je 14.4.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Základní informace

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základní informace

Integrovaný operační program (IOP) bude zajišťovat realizaci převážně nadregionálních projektů zaměřených na modernizaci veřejné správy, zlepšení sociální služeb, veřejného zdraví, zaměstnanosti a bezpečnosti a dále cestovního ruchu, kulturního dědictví, obnovy sídlišť a koncepcí územního rozvoje.

V rámci IOP je možné podporovat projekty na celém území České republiky. Ne všechny prioritní osy je ale možné využít na projekty lokalizované na území hlavního města Prahy. V Praze je možné využít finanční prostředky na projekty rozvoje informační společnosti ve veřejné správě a národní podporu rozvoje cestovního ruchu. Zbylé oblasti intervence podporují projekty na celém území republiky kromě Prahy. Toto územní rozdělení vyplývá z celé povahy Integrovaného operačního programu, který se má zaměřovat na projekty národního významu a tedy musí zahrnovat celé území republiky.

Integrovaný operační program je důležitým nástrojem regionální politiky, který se zaměřuje na sektorový a zároveň i regionální rozvoj. IOP bude zahrnovat i aktivity, které byly dříve dotované z národních programů a tedy dojde ke zlepšení efektivity poskytování dotací v České republice. IOP bude spolufinancován z ERDF, ze kterého mu bude náležet 6 % alokace vyčleněné na cíl Konvergence v České republice.

Operační program je zaměřen na podporu národních a nadregionálních projektů v rámci následujících prioritních os a oblastí intervence:

 

Prioritní osa 1a - Modernizace veřejné správy - Cíl Konvergence

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj informační společnosti pro veřejnou správu

Prioritní osa 1b - Modernizace veřejné správy - Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost

 
Nahrávám...
Nahrávám...