dnes je 13.7.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Základní informace

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základní informace

Operační program Doprava je dokumentem reagujícím na doporučení Evropské komise (EK) předložit za Českou republiku (ČR) pro období 2007 - 2013 operační program zahrnující rozvojové priority sektoru doprava v ČR, které mohou být spolufinancovány ze strukturálních fondů EU (ERDF - Evropského fondu pro regionální rozvoj) a z Fondu soudržnosti (FS). Svým zaměřením navazuje na Operační program Infrastruktura (programovací období 2004 - 2006).

Operační program Doprava obsahuje šest tematických prioritních os, z nichž čtyři jsou podporovány z Fondu soudržnosti a dvě z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Za implementaci je odpovědné ministerstvo dopravy. Finanční podpora z ERDF a z FS pro Operační program Doprava předpokládá spolufinancování vybraných projektů k naplnění cílů Operačního programu Doprava z veřejných zdrojů ČR (státní rozpočet, Státní fond dopravní infrastruktury, z případně rozpočty krajů, měst a obcí) a ze soukromých zdrojů.

Globálním cílem OP Doprava je zlepšení dostupnosti dopravou. Toho bude dosaženo prostřednictvím specifických cílů:

- Specifický cíl 1 - Zlepšení železniční dopravy na síti TEN-T,

- Specifický cíl 2 - Zlepšení silniční dopravy na síti TEN-T,

- Specifický cíl 3 - Zlepšení železniční dopravy na síti mimo TEN-T,

- Specifický cíl 4 - Zlepšení dopravy na silnicích I. třídy mimo TEN-T,

- Specifický cíl 5 - Zlepšení městské hromadné dopravy výstavbou metra a systémů řízení silniční dopravy v hl. m. Praze,

- Specifický cíl 6 - Zvýšení multimodality v nákladní přepravě a zlepšení vnitrozemské vodní dopravy.

Tyto cíle jsou východiskem pro návrh šesti prioritních os OP Doprava v rámci prioritní osy NRP - Životní prostředí a dostupnost:

- Specifický cíl 1 bude realizován prioritní osou Modernizace železniční sítě TEN-T,

- Specifický cíl 2 bude realizován prioritní osou Výstavba a modernizace dálniční a silniční sítě TEN-T,

- Specifický cíl 3 bude realizován prioritní osou Modernizace železniční sítě mimo TEN-T,

- Specifický

 
Nahrávám...
Nahrávám...