dnes je 22.4.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Základní informace

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základní informace

Operační program Praha Adaptabilita (OPPA) je jedním ze tří programů pro realizaci podpory z Evropského sociálního fondu v České republice na období 2007-2013 a j e připravován v návaznosti na usnesení vlády č. 175/2006 ze dne 22. února 2006 a v souladu se zákonem č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími národními a evropskými předpisy. OPPA je zaměřen na podporu oblasti rozvoje lidských zdrojů na území hlavního města Prahy, přičemž celková alokace programu pro období let 2007 - 2013 činí v běžných cenách 121,0 mil. . Řídicím orgánem OPPA je Regionální rada regionu soudržnosti Praha.

Území hl. města Prahy je specifické tím, že na rozdíl od ostatních regionů spadá pod tzv. cíl 2. Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost v rámci politiky soudržnosti EU na léta 2007 - 2013 a až na výjimky (kdy výstupy projektu průkazně slouží regionům mimo Prahu) zde nelze realizovat podporu projektů prostřednictvím tématických operačních

 
Nahrávám...
Nahrávám...