dnes je 13.7.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Základní charakteristika

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základní charakteristika

Cílem všech programů přeshraniční spolupráce je odbourávání vzájemných překážek pro rozvoj regionu, a tím zvýšení jeho hospodářské i sociální atraktivity. V případě České republiky a Rakouska je po dvou programovacích období INTERREG IIIA - PHARE CBC 1995-1999, INTERREG IIIA - PHARE CBC 2000-2004, skutečně na co navázat. Současný operační program z Cíle 3 evropské politiky soudržnosti - Evropské územní spolupráce by měl dodat přeshraniční spolupráci ve společném příhraničním regionu nové impulsy. Z předchozích období již existují pozitivní zkušenosti. Od vstupu České republiky do EU v roce 2004 nyní existuje pouze jeden nástroj, který řídí uskutečňování programů přeshraniční spolupráce, což umožňuje opravdu společnou realizaci budoucích strategií a aktivit. Realizace tohoto programu poskytne nové příležitosti pro těsnější spolupráci a budování reálných udržitelných přeshraničních struktur přinášejících užitek občanům, organizacím a regionům na obou stranách hranice.

Programové území odpovídá území stanovenému v rámci INTERREG IIIA a zahrnuje česko-rakouskou příhraniční oblast tvořenou regiony NUTS III Jižní Čechy, Jižní Moravu a Vysočinu na české straně a odpovídající regiony Waldviertel, Weinviertel, Wiener Umland Nordteil, Mühlviertel a město Vídeň na rakouské straně. Zároveň bylo v souladu s čl. 21 (1) Nařízení ERDF dohodnuto rozšíření programu o Horní a Dolní Rakousko.

V předchozích dvou programových obdobích byly přeshraniční aktivity zaměřeny hlavně na rozvoj a prohlubování přeshraničních kontaktů a

 
Nahrávám...
Nahrávám...