dnes je 23.7.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Základní charakteristika

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základní charakteristika

Program přeshraniční spolupráce mezi Slovenskou republikou a Českou republikou vychází z předcházející přeshraniční spolupráce zabezpečované v rámci iniciativy INTERREG III. Pro účely implementace programu INTERREG III Slovenská republika - Česká republika byly vybudovány příslušné institucionální orgány. Vycházejíc ze zkušeností a fungování těchto orgánů předpokládá navrhovaný dokument kontinuální pokračování v jejich práci i v programovacím období 2007-2013 se zohledněním nových podmínek určených v regulativech EK pro Evropskou územní spolupráci. Příhraniční česko-slovenská oblast čítá na sloveské straně tyto kraje: Trnavský, Trenčínský a Žilinský. Českou stranu reprezentují kraje Jihomoravský, Moravskoslezský a Zlínský. V roce 2006 byly k území Jihomoravského kraje administrativně přičleněny další obce (19). Celkový strategický záměr se zaměřuje na plnění základních strategických cílů evropských a národních strategických dokumentů prostřednictvím společných projektů a aktivit. Globálním cílem je růst koheze a konvergence přeshraničního regionu a vytváření funkční sítě spolupracujících autorit s cílem podporovat udržitelný, integrovaný ekonomický,

 
Nahrávám...
Nahrávám...