dnes je 14.4.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Vzor - Návrh rozhodnutí valné hromady per rollam

22.9.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.4.3.5
Vzor – Návrh rozhodnutí valné hromady per rollam

JUDr. Vladimíra Knoblochová

Alfa, a. s.

k rukám představenstva společnosti

IČO 123 45 354

se sídlem Praha 2, Horoměřická 126, PSČ 120 00

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1245

Praha dne 15. 1. 2021

Návrh rozhodnutí valné hromady obchodní společnosti Beta vzorky, a. s.,

IČO 22545870, se sídlem Nepomuckého 1832/15, Praha 5, PSČ 155 00

Vážení členové představenstva,

obracím se na Vás jako na akcionáře obchodní společnosti Beta vzorky, a. s., IČO 22545870, se sídlem Nepomuckého 1832/15, Praha 5, PSČ 155 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2545 (dále jen "společnost“).

Ve smyslu čl. 10 odst. 2 stanov společnosti Vám přílohou zasílám návrh rozhodnutí valné hromady o volbě Ing. Tomáše Hrdličky, nar. 14. 7. 1975, bytem V Parku 12, Praha 4, PSČ 148 00, členem představenstva společnosti s účinností od 1. 2. 2021 a schválení jeho smlouvy o výkonu funkce.

O daném rozhodnutí má být hlasováno per rollam podle čl. 10 odst. 2 stanov společnosti. V souladu s čl. 10 odst. 2 stanov společnosti Vás prosím o doručení Vašeho vyjádření ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto návrhu.

S pozdravem,

........................................

Beta vzorky, a.s.

Ing. David Novák

předseda představenstva

........................................

Ing. Jan Tomášek

člen představenstva

Návrh rozhodnutí valné hromady

obchodní společnosti Beta vzorky, a. s.,

IČO 225 45 870, se sídlem Nepomuckého 1832/15, Praha 5, PSČ 155 00,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 2545

(dále jen "společnost“):

"Valná hromada rozhoduje o volbě nového člena představenstva takto:

Valná hromada volí do funkce člena představenstva Ing. Tomáše Hrdličku, nar. 14. 7. 1975, bytem V Parku 12, Praha 4, PSČ 148 00, a schvaluje jeho smlouvu o výkonu funkce ve znění předloženém představenstvem společnosti, to vše s účinky ke dni 1. 2. 2021.“

Odůvodnění:

Důvodem předloženého návrhu je skutečnost, že Mgr. Jana Matějová odstoupila z funkce člena představenstva společnosti a představenstvo společnosti schválilo okamžik zániku její funkce ke dni 31. 10. 2020. Stanovy společnosti neumožňují kooptaci nového člena. S účinností od 1. 11. 2020 je představenstvo pouze dvoučlenné, proto je třeba zvolit nového člena. Představenstvo navrhuje zvolit novým členem Ing.

 
Nahrávám...
Nahrávám...