dnes je 18.6.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Vzor - Dohoda o vyslání zaměstnance do zahraničí

13.5.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.7.1.1
Vzor - Dohoda o vyslání zaměstnance do zahraničí

Mgr. Jan Horecký

Business Design Czech, s. r. o.

se sídlem Dlouhá 48/9, 747 70 Opava

IČO: 24723048

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 13470

jejímž jménem jedná pan David Starý, člen představenstva

(dále jen "zaměstnavatel")

a

Ing. Martin Kocourek

nar. dne 30. srpna 1980

bytem Hradiště 142/10, 779 00 Olomouc

(dále jen "zaměstnanec")

(zaměstnanec a zaměstnavatel dále též společně jako "smluvní strany")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

dohodu o vyslání zaměstnance do zahraničí
I.

1.1 Zaměstnanec a zaměstnavatel uzavřeli dne 11. února 2015 pracovní smlouvu (dále jen "pracovní smlouva").

1.2 Na základě pracovní smlouvy vykonává zaměstnanec pro zaměstnavatele práci na pozici "marketingový specialista".

1.3 Místem výkonu práce bylo sjednáno sídlo zaměstnavatele.

1.4 Zaměstnavatel založil ve Slovenské republice dceřinou společnost, Business Design Slovakia, s. r. o., se sídlem Bartoňova 30/4, 811 03 Bratislava, Slovenská republika (dále jen "dceřiná společnost"). Do dceřiné společnosti potřebuje zaměstnavatel zajistit specialistu pro zaškolení nových zaměstnanců. Zaměstnanec má pro výkon pozice jazykové i zkušenostní předpoklady a s výkonem po časově omezenou dobu souhlasí.

1.5 S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na uzavření následující dohody o vyslání zaměstnance do zahraničí.

II.
Předmět smlouvy

2.1 Zaměstnanec a zaměstnavatel se dohodli, že zaměstnavatel vysílá zaměstnance k výkonu práce do Slovenské republiky.

2.2 Po dobu vyslání bude místem výkonu práce sídlo dceřiné společnosti zaměstnavatele.

2.3 Zaměstnanec je zaměstnavatelem vyslán do Slovenské republiky na dobu určitou, po dobu 36 měsíců, počínaje od 1. března 2015.

III.
Mzda a cestovní náhrady

3.1 Po dobu výkonu práce v zahraničí se zaměstnanci zavazuje vyplácet mzdu i nadále přímo zaměstnavatel. Zaměstnanci náleží po dobu výkonu práce ve Slovenské republice za vykonanou práci odměna ve výši 3 000 EUR měsíčně.

3.2 Zaměstnavatel se zavazuje uhradit zaměstnanci cestovní náklady, které zaměstnanci vzniknou za dny první cesty do Slovenské republiky a zpět, jakož i při každé další cestě v intervalu nepřesahujícím dva měsíce.

3.3 Zaměstnavatel se dále zavazuje přispívat zaměstnanci na bydlení ve Slovenské republice částkou 500 EUR měsíčně.

IV.
Práva a povinnosti v oblasti daňové, sociální a zdravotní

4.1

 
Nahrávám...
Nahrávám...