dnes je 19.7.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Vzor B: Plná moc udělená advokátovi

6.5.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor B: Plná moc udělená advokátovi

Mgr. Jindřich Šimberský

Stáhnout vzor

Vzor
PLNÁ MOC


Obchodní společnost Fanti s.r.o., Praha 2, Velké náměstí 237/7, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 127510, jménem společnosti jedná: Martin Burda, jednatel,


uděluje tímto plnou moc

Mgr. Jaroslavu Štenglovi, advokátovi, IČO 123 23 123, se sídlem 130 00 Praha 3, Hořejší 758/1, číslo osvědčení ČAK 4529,

aby ji zastupoval a jednal jejím jménem ve věci odstoupení od smlouvy o dílo, uzavřené dne 27. října 2011 s obchodní společností DOOL s.r.o., IČ: 291 88 542, se sídlem 150 00 Praha 5 – Smíchov, Krásnohorská 3245/126, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16140, coby zhotovitelem, včetně nároků souvisejících s porušením povinností zhotovitele a případného soudního řízení.

Advokát je oprávněn obchodní společnost zastupovat ve všech právních věcech a řízeních souvisejících s výše uvedenou záležitostí, přijímat veškeré písemnosti,

 
Nahrávám...
Nahrávám...