dnes je 8.12.2023

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Využití a zpracování biologicky rozložitelného odpadu - obce a kraje

22.8.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.52
Využití a zpracování biologicky rozložitelného odpadu – obce a kraje

Mgr. Petr Burda

Zaměření dotačního titulu

Hlavním zaměřením této výzvy je poskytnutí podpory pro zařízení určená ke zpracování biologicky rozložitelných odpadů a na aplikaci kompostu vyrobeného z těchto zařízení na zemědělskou půdu. Dotaci lze čerpat v aktivitě A na pořízení techniky potřebné pro aplikaci kompostu na ornou půdu pro zemědělské podniky/podnikatele. V aktivitě B na totéž, pouze může být žadatel kompostárna či bioplynová stanice. V aktivitě C bude podpořena intenzifikace a modernizace stávajících kompostáren, výstavba nových kompostáren či výstavba, intenzifikace a modernizace úpravy digestátu z odpadových bioplynových stanic před zapravením do orné půdy.

Míra podpory:

Maximální míra podpory činí:

  • - v případě podporované aktivity aktivita A – max. 60 % z celkových způsobilých výdajů,
  • - v případě podporované aktivity aktivita B – max. 70 % z celkových způsobilých výdajů,
  • - v případě podporované aktivity aktivita C – max. 70 % z celkových způsobilých výdajů.

Minimální celkové způsobilé výdaje na projekt jsou stanoveny na 750 tis. Kč bez DPH.

Příjemci podpory

Mezi způsobilé příjemce podpory patří:

  • - obce,
  • - městské části hlavního města Prahy, dobrovolné svazky obcí, kraje,
  • - veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace,
  • - vysoké školy, školy a
 
Nahrávám...
Nahrávám...