dnes je 22.2.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Vyhodnocení vhodnosti dotačního titulu

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyhodnocení vhodnosti dotačního titulu

Nalezením dotačního programu, který je ve shodě s naplánovaným projektovým záměrem, ještě není vyhráno. V této fázi je nutné podrobně prostudovat podmínky vybraného programu a určit, zda náš záměr skutečně splňuje všechny podmínky přijatelnosti a navíc má reálnou možnost být vybrán hodnotiteli. Na kritéria přijatelnosti v rámci programu je třeba nahlížet tak, že jejich nesplnění znamená automatické vyřazení projektu. Proto je nutné podrobně zkontrolovat jejich seznam a vyhodnotit je způsobem ano, ne (např. je požadováno, aby byl projekt realizován na území ČR s výjimkou regionu Praha). Věcné a finanční hodnocení projektu probíhá na základě hodnotících kritérií, které jsou uvedeny v hodnotící tabulce, jež uvádí i váhu jednotlivých kritérií. Hodnotící tabulka je veřejně přístupná pro každý druh dotačního programu ze strukturálních fondů.

Již v této fázi je tedy nutné posoudit nejen podmínky, podle nichž je hodnocena projektová žádost, ale i požadavky, jež bude muset žadatel splnit při poskytnutí dotace, při samotné realizaci projektu (např. výběr dodavatele na základě výběrového řízení) a rozhodnout se, zda jsem opravdu ochoten splnit všechny stanovené podmínky realizace projektu. Ani těmto požadavkům se žadatel v žádném případě nevyhne, neboť proplacení dotace je možné získat až po ukončení realizace projektu 1.

Řada žadatelů tuto fázi projektové přípravy podcení a až v situaci, kdy zpracovává projekt, postupně zjišťuje překážky, které vyžadují modifikaci projektového záměru nebo dokonce zastavení projektových prací. Někdy dojde i k předložení nekvalitního projektu. Je sice velmi obtížné přesně uvést, na co všechno by si měl žadatel dát pozor, protože podmínky každého programu jsou specifikovány dosti konkrétně a samozřejmě i odlišně, ale ze zkušeností se zpracováním projektových žádostí můžeme přesto vymezit několik nejdůležitějších skutečností, které by předkladatel rozhodně neměl opomenout:

- Prověřit, zda jsem oprávněným příjemcem v rámci programu. Dotační program nemusí být např. vůbec určen pro podnikatelské subjekty nebo může být vymezen ještě úžeji podle oboru podnikatelské činnosti (např. pouze podnikatelé provozující zemědělskou prvovýrobu, apod.). Často bývá také požadována určitá podnikatelská historie (např. 2 nebo 3 roky) nebo provozování podnikatelské činnosti v oblasti, ve které bude realizován podporovaný projekt (např. podnikání v cestovním ruchu při čerpání dotací na vybudování infrastruktury cestovního ruchu, apod.). Omezující podmínky bývají často stanoveny i na velikost podniku. Nejčastější omezení platí pro malé a střední podniky (počet

 
Nahrávám...
Nahrávám...