dnes je 27.2.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Úvod

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Úvod

Cílem předkládaného příspěvku je vysvětlit jednotlivé typy kontrol u projektů spolufinancovaných ze strukturálních fondů EU z hlediska finančního a poskytnou tak potenciálním příjemcům určité návody, který budou moci využít při vyúčtování vlastních projektů.

Následující informace vycházejí z praxe v rámci Společného regionálního operačního programu (dále jen „SROP“). Nemohou však a ani si nekladou za cíl postihnout všechny skutečnosti a specifika vyúčtování projektů z různých operačních programů.

Na úvod je nutné uvést, že již od podání žádosti o projekt bude váš projektový záměr podrobně zkoumán a kontrolován. Hodnotící kritéria, na jejichž základě jsou hodnoceny podané projektové záměry za účelem výběru projektů, které budou podpořeny, byla již popsána v předchozích kapitolách.

Po hodnocení předložených projektů je z časového hlediska jako další kontrolou kontrola ex-ante, tj. kontrola předběžná. Jedná se tedy o kontrolu před začátkem realizace těch projektů, které byly na základě hodnocení vybrány k poskytnutí podpory ze strukturálních fondů.

Cílem předběžné (ex-ante) kontroly je získat informace o přípravě žadatele na realizaci projektu, porovnat skutečný stav se stavem deklarovaným v žádosti o podporu a ověřit, že žadatel splňuje definici žadatele pro dané opatření a veškeré jeho vstupy pro projekt a přípravné činnosti jsou prokazatelné a naplňují podmínky poskytování pomoci z daného programu.

Projekty, které projdou úspěšně kontrolou ex-ante a zahájí realizaci, budou i nadále intenzivně kontrolovány.

Typy a obsah kontrol

Nyní se zaměříme podrobněji na typy a obsah kontrol, které čekají potenciální příjemce podpory, pokud bude jejich projektový záměr úspěšný.

Bude-li váš projektový záměr vybrán a bude mu poskytnuta

 
Nahrávám...
Nahrávám...