dnes je 11.6.2023

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Usnesení Vrchního soudu v Olomouci sp. zn. 2A 11/97-24 ze dne 6. 2. 1998

22.3.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.11.1.4 Usnesení Vrchního soudu v Olomouci sp. zn. 2A 11/97-24 ze dne 6. 2. 1998

JUDr. Robert Krč

žalobce ADVANCED MEDICAL INFORMATION SYSTEMS, a. s.

žalovaný Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

zadavatel Úrazová nemocnice v Brně

zakázka zadávána za účinnosti zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Problematika řešená v usnesení

Nelze přezkoumat žalobu, pokud nebyl před podáním žaloby podán rozklad k předsedovi ÚOHS

Žalobce podal správní žalobu na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, aniž by předtím podal rozklad (odvolání) k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a proto Vrchní soud řízení zastavil.

Současná právní úprava

Současná právní úprava, obsažená v zákoně č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, se po faktické stránce shoduje s předmětným rozsudkem.

Předchozí podání rozkladu je hlavním předpokladem pro podání soudní žaloby. Rozklad se od odvolání liší tím, že v případě rozkladu neexistuje další instance, kam se odvolat. O rozkladu proto rozhoduje vedoucí vždy příslušného orgánu státní správy. V případě rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže rozhoduje o rozkladu

 
Nahrávám...
Nahrávám...