dnes je 28.5.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Soutěž Vesnice roku – dotační příležitost pro obce (3. část)

31.12.2014, Zdroj: Verlag Dashöfer

pokračujeme v představení dalších částí případové studie obce Dříteč, která byla úspěšná v soutěži Vesnice roku.

Spolková činnost

V obci aktivně působí tyto spolky:

Sbor dobrovolných hasičů Dříteč (www.hasici.dritec.cz)
Sbor má 63 aktivních členů, kteří se zapojují do života obce pořádáním kulturních a sportovních akcí (hasičsko-myslivecký ples), pomáhají také při akcích jiných spolků - pálení čarodějnic, driatlon, Den obce atd. Jedenáct nejmladších členů tvoří družstvo přípravky, jež se schází jednou týdně.

Starší hasiči se zúčastňují pravidelných cvičení okrsku č. 2, a to soutěže v požárním sportu a námětovém cvičení v dálkové dopravě vody zpravidla na 1 km.

SDH Dříteč je hlavním pořadatelem soutěže starších a mladších žáků v požárním sportu s názvem „Dřítečské klání“, které letos proběhne 10. 5. 2014 a bude součástí okresního kola v požárním sportu.

S funkční ruční historickou stříkačkou tzv. koňkou z roku 1884 se sbor účastní soutěží a propagačních akcí.

SDH o letních prázdninách organizuje poznávací několikadenní výlet, který se těší velkému zájmu.

Každoročně hasiči sezónu zakončují pravidelným opékáním prasátka. Na tuto akci jsou zváni všichni členové a přátelé SDH.

Myslivecké sdružení Dříteč – Dražkov 
Spolupořádá plesy a účastní se obecních akcí. Novodobá historie MS se píše od roku 1990, kdy došlo k rozdělení s MS Bukovina nad Labem. Myslivecké sdružení má 11 členů a hospodaří na 773 ha. Sami obhospodařují 2 myslivecká políčka. Během sezony loví 15 ks srnčí zvěře, kolem 40 ks zajíců a přibližně 200 ks bažantů, které si MS i odchovává a vypouští, tím se snaží zvyšovat jejich stavy v přírodě. Produkce zvěřiny na 1 ha je 1 kg masa. Od roku 1990 MS uspořádalo 7 kynologických akcí. MS má 4 chovné stanice různých plemen psů. Členové sdružení se zúčastňují i střeleckých akcí, kde úspěšně reprezentují.

SK Sokol Dříteč – fotbalový klub (www.sokol.dritec.cz) 
Myšlenka založit fotbalový oddíl vznikla v roce 1970 při posvícenském utkání mladí – staří. Velkou zásluhu na samotném založení klubu měl pan Lumír Štok ml., který se postaral o přihlášení oddílu do soutěže okresního přeboru III. třídy pro sezonu 1971 – 1972. Od toho roku se traduje historie oddílu do dnešní doby.

V průběhu historie oddílu se SK Sokol Dříteč postupně pohyboval mezi III. a IV. třídou okresního přeboru. V sezoně 2006/2007 dosáhl historického úspěchu, když se umístil na 1. místě III. třídy a pro následující sezonu tím vybojoval účast v okresním přeboru. Od této sezony (2007/2008) se také datuje vznik B týmu, který hraje IV. třídu okresního přeboru.  V okresním přeboru se A tým pohyboval většinou ve spodní polovině tabulky a bojoval o záchranu soutěže. V posledních dvou letech ale nastalo ve hře zlepšení a na konci sezony 2011/2012 se název našeho klubu vyjímal na druhém místě tabulky okresního přeboru, což je také nejlepší umístění v celé historii fotbalu ve Dřítči. V souvislosti s rozvojem klubu se od sezony 2010/2011 datuje vznik mládežnického družstva, které se účastnilo soutěží v kategorii mladších žáků do 10 let. Od minulé sezony je spojeno s mladými hráči z Býště.

Rozvíjí se nejen počet družstev, ale i zázemí potřebné pro činnost. V roce 1999 došlo díky Obecnímu úřadu Dříteč k přístavbě, kdy se kabiny rozšířily o sociální zařízení a společenskou místnost s občerstvením. V roce 2007 s postupem do okresního přeboru byl SK Sokol Dříteč nucen rozšířit kabinu pro rozhodčí. V dalších letech se areál rozrostl o pergolu s grilem. Jako jedni z prvních v okolí se SK Sokol Dříteč mohl pochlubit automatickým zavlažováním hřiště, což vedlo k rapidnímu zlepšení stavu trávníku na hrací ploše. Kvalita trávníku šla nahoru taktéž díky spolupráci s Golf Resortem Kunětická Hora, který pomáhá s odbornou údržbou trávníku – sečení, hnojení, provzdušnění atd..

Zásadní vylepšení zázemí je spojeno s letošní rekonstrukcí a výstavbou nových kabin.

Občanské sdružení Dříteč, o. s. (www.osdritec.webnode.cz)
Občanské sdružení Dříteč pomáhá naplňovat myšlenky a cíle „Programu rozvoje venkova“ aktivitou přímo vzešlou od občanů. Posláním a cílem je přispívat k výchově, vzdělávání a zdravému vývoji dětí a mládeže, podílet se na rozvoji obce, rozšiřovat občanům kulturní, sportovní a vzdělávací možnosti. Velkou prioritou pro sdružení je také zapojení maminek na mateřské a rodičovské dovolené a rodičů s dětmi z obce i přilehlého okolí do aktivit na podporu vzájemné komunikace a zdravého životního stylu.

Každý rok se zvedá a minimálně obměňuje členská základna, která k dnešnímu dni činí 125 aktivních rodin, a to nejen dřítečských.

OS pořádá akce pravidelné i jednorázové. Pravidelné aktivity jsou rovnoměrně rozložené do celého týdne (46 hodin). Nepravidelných akcí také přibývá (více jak jedna akce měsíčně). Aktivity Občanského sdružení Dříteč navštěvují klienti ve věku od 8 měsíců až po zralý důchodový věk.

V současné době probíhají pod hlavičkou OS Dříteč tyto kurzy a aktivity:

angličtina pro nejmenší, angličtina pro předškoláky, angličtina pro školáky, angličtina pro dospělé (v několika úrovních znalostí – začátečníci, středně pokročilí, pokročilí), ruština a němčina. Maminky se svými malými dětmi navštěvují zpívánky a cvičení mimi s mami nebo baby s mami. Starší děti se již kroužků účastní samostatně. Z pohybových kroužků mají na výběr kondiční cvičení, cheerleading, tenis a golf. Oblíbený je též výtvarný kroužek. Některé starší děti se účastní také kroužků zaměřených na dospělé a absolvují tak spolu s nimi pilates, dance fitness, kondiční cvičení, kalanetiku nebo cvičení na bosu. I dospělí se u nás zdokonalují v tenisu, florbalu, golfu či pingpongu. Všechny kroužky vedou kvalifikovaní lektoři a instruktoři disponující potřebnými oprávněními a certifikáty.

OS Dříteč pořádá i jiné aktivity, které jsou zaměřené na sport, kulturu a vzdělávání. Některé jsou určeny dětem, jiné dospělým a některých aktivit se účastní celé rodiny. Oblíbené jsou pravidelné víkendové pobyty v zimě na horách a v létě v kempu či zájezdy za kulturou. Pořádáme i různé kurzy – workshopy (zdobení cukroví, sebeobrana, kurz líčení a zdravého stravování atp.). V loňském roce jsme pro dětské klienty uspořádali letní prázdninový kemp, který letos budeme opakovat.

OS se angažuje také v sociální oblasti. Spolupracuje s kojeneckým ústavem Veská, azylovým domem pro děti a matky v Pardubicích nebo dětským domovem v Holicích. Pořádá sbírky šatstva, hraček a jiných potřebných věcí pro ty, kteří se ocitli v těžkých životních situacích. Pomáháme potřebným a lidem v těžkých životních situacích (sportovní maratony s charitativním podtextem).

Podpora obce 

Kronikářem obce je místní rodák pan Josef Papík, jenž spolu s dalšími zastupiteli chodí popřát rodákům – jubilantům.

Obec provozuje místní knihovnu, která je otevřena jednou týdně. Téměř 40 registrovaných čtenářů si může vybírat z 2455 knih (beletrie 1815 ks, naučná literatura 419 ks, knihy pro mládež 221 ks).  Knihovna je vybavena počítačem s internetovým připojením. Prostory knihovny neslouží jenom čtenářům, ale také potřebám OS Dříteč. Od pondělí do pátku zde probíhá výuka cizích jazyků.

Obec vydává čtvrtletník „Dřítečský zpravodaj“. Pro potřeby obce jsou příležitostně vydávány pohlednice. Obec podporuje finančními příspěvky činnost všech spolků v obci.

Začlenění dětí a mládeže do života vesnice 

V obci se podařilo získat mnohé děti a mládež pro spolkovou činnost. Děti navštěvují kroužky v rámci OS Dříteč, oddíl přípravky hasičů nebo jsou členy mládežnického družstva kopané. Do aktivit v obci se zapojuje téměř 90 % místní mládeže.

Základní a mateřská škola ve Dřítči (www.zs.dritec.cz), jejímž zřizovatelem je obec, se výraznou měrou podílí na výchově mládeže směrem k udržování a obnově místních tradic a k sounáležitosti obyvatel s místním sídlem - obcí. Škola spolupracuje nejen s obcí, ale také s Občanským sdružením Dříteč a místními sportovci. A co o začlenění dětí a mládeže do života vesnice napsala ředitelka školy Mgr. Světlana Vacková?

„Chceme, aby už děti z „mateřinky“ poznávaly vesnici, získaly k ní vztah. Proto s dětmi chodíme na pravidelné vycházky do okolí školy, seznamujeme je s významnými budovami v obci, chodíme na obecní hřiště… Sál obecního domu využíváme ke cvičení i k různým vystoupením, a tím se s těmito prostorami přirozeně seznamujeme. Víme tedy, kde bychom našli pana starostu, kde se nachází pošta a kadeřnictví. Chodíme se dívat na rybičky k panu Papíkovi, a tak se seznamujeme s místními významnými a úspěšnými lidmi.

Již v mateřské školce často vznikají přátelství na celý život. Pokud místní děti navštěvují školku a školu ve své vesnici, stává se pro ně vesnice místem, kde jsou skutečně doma, nejen místem, kde pouze přespávají, jak tomu bohužel leckde bývá.

Pro školáky organizujeme v rámci vlastivědy besedy s panem starostou a místním panem kronikářem. Chystáme projekt „Škola našich dědečků a babiček“, do kterého chceme zapojit místní seniory.

O dění ve škole informujeme prostřednictvím vitríny, na webových stránkách školy a přispíváme pravidelně do Dřítečského zpravodaje.

V místním kostele pořádáme adventní koncert spojený s dílnami a trhy, které probíhají v obecním sále. Tato akce si získala velkou oblibu i uznání u všech místních obyvatel. Další pravidelnou školní akcí určenou pro veřejnost je Drakiáda. V letošním školním roce poprvé proběhlo „Putování za světlem svatého Martina“. Z této akce se jistě stane nová hezká tradice. V červnu uspořádáme v sále obecního domu koncert k roku české hudby.  Bude spojený s výstavou dětských prací na téma hudba. Výtvarné práce dětí si mohou občané Dřítče pravidelně prohlédnout na obecním úřadě, ve školní vitríně a také jednou ročně na školní akademii, která je určená široké veřejnosti. Každoročně ve spolupráci s místními sportovci pořádáme ples.

Školní sbor Bonifác, který působí při naší škole, vystupuje na vítání občánků. Do sboru docházejí i děti z mateřské školy. Sbor reprezentuje nejen školu, ale také obec Dříteč na koncertech a také na regionální přehlídce dětských pěveckých sborů, které se již několik

 
Nahrávám...
Nahrávám...