dnes je 8.12.2023

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Sociální inovace pro budoucnost

31.10.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.18
Sociální inovace pro budoucnost

Mgr. Petr Burda

Zaměření dotačního titulu

Cílem výzvy je předcházení eskalace sociálních problémů a odstraňování jejich klíčových příčin, a to i těch, které zatím jako silně problematické nevnímáme. Mnohé z nich, pokud nebudou řešeny včas, mohou do budoucna představovat významné ohrožení kvality života ve společnosti.

Míra podpory:

Finanční alokace výzvy (rozhodná pro výběr projektů k financování): 108 000 000 CZK.

 • - minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 300 000 CZK,
 • - maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 3 500 000 CZK.

Příjemci podpory

Mezi způsobilé příjemce podpory patří:

 • - organizační složky státu,
 • - příspěvkové organizace zřízené organizačními složkami státu,
 • - kraje,
 • - obce,
 • - příspěvkové organizace zřízené kraji a obcemi,
 • - nestátní neziskové organizace,
 • - osoby samostatně výdělečně činné
 • - poskytovatelé sociálních služeb,
 • - veřejné výzkumné instituce,
 • - školy a školská zařízení,
 • - vysoké školy,
 • - obchodní korporace,
 • - profesní a podnikatelská sdružení,
 • - zaměstnavatelé.
 
Nahrávám...
Nahrávám...