dnes je 24.6.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Služby bank využitelné při financování projektů ze strukturálních fondů

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Služby bank využitelné při financování projektů ze strukturálních fondů

Podmínky dotačních programů financovaných ze strukturálních fondů EU přispívají ke zvýšené poptávce po nových produktech bankovních institucí. Důvodem je zejména to, že příjemci obdrží finanční prostředky ze strukturálních fondů až po ukončení realizace projektu, popř. po skončení jednotlivých etap, pokud je projekt rozdělen do dílčích etap. Dotace navíc nepokrývá veškeré náklady projektu, ale pouze stanovenou část uznatelných nákladů (u podnikatelských projektů zpravidla necelou polovinu). Poptávku po úvěrech a úvěrových příslibech bankovních ústavů dále zvyšuje i požadavek na prokázání schopnosti žadatele pokrýt veškeré náklady projektu, který je u většiny dotačních programů požadován již při předkládání projektové žádosti a je jednou z podstatných součástí hodnocení a výběru projektů.

Významné české banky reagovaly na nové podmínky po vstupu ČR do Evropské unie rozšířením palety svých produktů v oblasti služeb pro podnikatele, obce, kraje a neziskové organizace. Bankovní produkty jsou zpravidla doplňovány poskytováním poradenských služeb při zpracování projektové dokumentace a řízení projektů. V následujícím textu přinášíme přehled nabídky vybraných českých bank.

PRODUKTY ČESKÉ SPOŘITELNY

Česká spořitelna, a.s. nabízí v oblasti strukturálních fondů dva speciální úvěrové produkty - EU program Region a EU program business.

EU program region je určen pro klienty z veřejného a neziskového sektoru, kterým poskytuje komplexní servis v oblasti fondů Evropské unie, jež zahrnují financování realizace projektů, projektové poradenství i zpracování projektových žádostí. Financování spočívá v poskytnutí vhodného typu úvěru na celou hodnotu projektu (100 % nákladů) nebo na krytí jen některých částí dle výběru klienta. Poradenství obsahuje informační servis o aktuálních dotačních titulech, posouzení a výběr vhodného programu pro konkrétní typ projektů, konzultační služby v oblasti financování a řízení projektů. V rámci projektových služeb je nabízeno zprostředkování přípravy projektové žádosti, včetně příloh a projektové dokumentace. Dále také řízení projektu v celém průběhu jeho realizace. Poradenské služby zajišťuje společnosti Raven EU Advisory.

EU program business nabízí klientům z firemního sektoru kompletní servis při získávání dotací z evropských fondů. Klient může získat základní informace o programech financovaných ze zdrojů EU, dále je možné získat vyhodnocení možnosti získání dotace a identifikaci vhodného dotačního programu. Obdobně jako u programu Region je nabízeno i zprostředkování služeb v oblasti přípravy projektu, projektové dokumentace a žádosti o dotaci (poskytuje společnost Raven EU Advisory). V oblasti bankovních produktů program umožňuje získání úvěrového příslibu, který slouží jako doklad o připravenosti realizovat projekt při podávání žádosti o dotaci. Dále je poskytováno tzv. předfinancování dotace, které se vztahuje na období mezi vynaložením výdajů a vyplacením dotace. V této fázi jsou využitelné produkty provozního nebo investičního bankovnictví s možností předčasné splátky. Program nabízí i služby při financování nedotované části projektu. Zde je poskytován dlouhodobý investiční úvěr. Podmínky úvěrů jsou rozlišovány podle obratu podnikatelského subjektu. (firmy s obratem do 30 mil., nad 30 mil. a nad 1 mld. Kč).

Více informací o nabídce České spořitelny, a.s. lze získat na informační lince 800 207 207 a na webových stránkách http://www.csas.cz/banka/menu/cs/banka/nav20101_eu_programy.

NABÍDKA GE MONEY BANK

GE Money Bank poskytuje klientům komplexní produkt, tzv. EU Servis, který zahrnuje:

- Konzultace o možnostech financování projektu z veřejných zdrojů.

- Identifikace vhodného programu podpory v rámci dotačního auditu.

- Pomoc při zpracování projektové žádosti o podporu.

- Návrh financování projektu v rámci úvěrových programů GE Money Bank (úvěrový příslib, úvěr na předfinancování dotace, úvěr na spolufinancování podnikatelského záměru, bankovní záruku).

- Zhodnocení průběhu realizace projektu

Cílovou skupinou poskytovaných služeb jsou především právnické a fyzické osoby podnikající na území České republiky.

Dle odvětví se banka specializuje zejména na sektory zemědělství, lehkého průmyslu a ekoenergie. Na základě zkušeností z předcházejícího období a znalosti potřeb klientů vytvořeny speciální sektorově orientované úvěrové programy:

EU ZEMĚDĚLSTVÍ - program zaměřený na podnikatele a firmy v zemědělství a v navazujícím zpracovatelském potravinářském průmyslu.

EU EKOENERGIE - program zaměřený na financování projektů v oblasti obnovitelných zdrojů energie a energetických úspor (např. malé vodní elektrárny, výroba energie spalováním biomasy nebo bioplynu, solární energetické systémy, vodní elektrárny, nové technologie a postupy k úspoře energií, apod.).

EU PRŮMYSL - program zaměřený zejména na pokrytí potřeb podnikatelů a firem v sektoru kovovýroby a lehkého strojírenství.

Více informací o nabídce GE

 
Nahrávám...
Nahrávám...