dnes je 23.7.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Shrnutí metodiky přípravy a řízení projektů

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Shrnutí metodiky přípravy a řízení projektů

Následující zkušenosti a doporučení mají „všeobecný“ charakter, proto je nezbytné při přípravě svého konkrétního projektu vždy sledovat konkrétní požadavky příslušného dotačního titulu/opatření, v rámci kterého plánujete svůj projekt financovat.

Zkušenosti z období 2004 - 2006 a možné implikace pro období 2007 - 2013

V této části jsou přehledně shrnuty obecné rady a zkušenosti z prvního zkráceného programovacího období let 2004 - 2006. Vypracované rady a zkušenosti se týkají faktorů úspěch pro finalizaci žádosti projektu a jeho řízení (příprava x realizace x zakončení). Níže uvádíme přehled těch nejvýznamnějších doporučení: 1

- Pohled implementační agentury a žadatele je odlišný.

- Nenechat se odradit přemírou informací a vytrvat v hledání.

- Hledat informace tam, kde jsou na jednom místě, teprve potom si podrobně nastudovat konkrétní program či výzvu.

- Často existuje více vhodných dotací - je třeba porovnat je a vybrat tu nejvhodnější.

- Nebát se zeptat - implementační agentury jsou tu pro žadatele, ne žadatelé pro ně.

- Důkladně si prostudovat všechny informace - u některých dotačních programů mohou být některá kritéria přijatelnosti žadatele nebo projektu až v polovině textu.

- Pečlivě si prostudovat všechny požadavky a neopomenout žádnou z povinných i nepovinných příloh.

- Při výběru případného poradce či konzultanta je třeba si počínat obezřetně, nechat si udělat nabídku od několika firem a ověřit si jejich schopnosti, znalosti a reference.

- Pro přípravu podkladů je třeba počítat s dostatečnou rezervou.

- Žádost o podporu a její přílohy jsou poměrně „živoucí“ a mohou se změnit i ze dne na den - vždy je třeba zohlednit požadavky implementační agentury na to, který formulář je platný.

- Sledovat FAQ - do značné míry vysvětlují nebo dovysvětlí nejasné pasáže ToR.

.....financování projektu, aneb když vlastní zdroje nestačí

- Ne vše, co má žadatel pro získání úvěru či půjčky připravené, banku zajímá - čas úvěrových specialistů je drahý a nemají čas číst stostránkové podnikatelské záměry.

- Většina bank používá na vyhodnocování finančního zdraví žadatele o úvěr specializovaný software - je třeba se připravit na jejich požadavky ohledně rozsahu potřebných dat a informací.

- Banka, ve které má žadatel vedený účet, nemusí vždy poskytovat i nejvýhodnější úvěry, vždy se vyplatí obvolat či obejít více bank, nebo se poradit s nezávislým finančním poradcem.

......problematika výběrových řízení

- Zvážit, zda je efektivnější výběrové řízení zorganizovat vlastními silami, nebo využít poradenských služeb.

- Přesně dodržet všechny stanovené podmínky, včetně minimálního počtu oslovených dodavatelů, min. lhůt pro podání nabídek apod.

- Vytvořit výzvu k podání nabídek a zadávací dokumentaci - nastavit přiměřené požadavky na kvalifikaci dodavatelů (ne příliš přísné nebo diskriminační podmínky účasti).

- Zvolit vhodná a v maximální míře objektivně porovnatelná kritéria pro výběr nejvhodnější nabídky (jedním musí být nabídková cena, nemusí být však kritériem jediným).

- Ve stanovený den otevřít doručené nabídky, zkontrolovat, zda obsahují požadované náležitosti, a vyhodnotit pořadí nabídek dle stanovených kritérií.

- O průběhu výběrového řízení sepsat zprávu a odeslat ji ke kontrole příslušné implementační agentuře.

- S vybraným dodavatelem uzavřít smlouvu v souladu s jeho nabídkou.

......finální dopracování žádosti

- Nepodceňovat význam nepovinných příloh, mnohdy mohou být jakýmsi pomyslným „jazýčkem“ na vahách při rozhodování o podpoře projektu. Stejně tak nepodceňovat ani formální úpravu - projekt vytištěný na kvalitní tiskárně bez gramatických chyb udělá na hodnotitele lepší dojem než odbytý černobílý tisk nebo nekvalitní kopie.

- Důkladně si prostudovat, jak má zabalená žádost vypadat a jaké má mít obálka (nebo spíše balík) náležitosti, a ty pečlivě dodržovat - byla by škoda, kdyby Vaše snaha přišla vniveč kvůli opomenuté drobnosti, jako např. požadavek na zabezpečení proti neoprávněnému otevření nebo správné vyplnění

 
Nahrávám...
Nahrávám...