dnes je 22.4.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Seznam dotazů a odpovědí na časté dotazy žadatelů

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Seznam dotazů a odpovědí na časté dotazy žadatelů

Kdy budou zveřejněny první výzvy k předkládání projektů v rámci Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ)? Jak často budou výzvy vyhlašovány?

První výzvy k předkládání projektů mohou být zveřejněny až poté co bude schválen prováděcí dokument, dokončeno testování elektronické žádosti, ustanoven Monitorovací výbor OP LZZ a nastavena kritéria výběru projektů (které MV schvaluje). Předpokládaný termín vyhlášení prvních výzev je první čtvrtletí roku 2008. Výzvy budou vyhlašovány dvěma způsoby:

- uzavřená výzva - doba trvání výzvy a možnost předkládání projektů je časově omezená. Výzva musí být vyhlášená minimálně 8 týdnů před dnem uzavření příjmu žádostí.

- průběžná výzva - žádosti o finanční podporu jsou přijímány, vyhodnocovány a zpracovávány průběžně. U tohoto typu výzvy lze podávat žádosti až do vyčerpání vyčleněných finančních prostředků. Průběžná výzva by měla být připomenuta alespoň jedenkrát za tři měsíce

Kde je možné získat prováděcí dokument OP LZZ?

Pracovní verze Prováděcího dokumentu OP LZZ byla zveřejněna na stránkách www.esfcr.cz na počátku října 2007.

Je možné konzultovat návrh projektu, který bychom chtěli předložit v rámci OP LZZ?

Stejně jako v programovém období 2004-2006 bude možné konzultovat záměry Vašeho projektu u vyhlašovatelů jednotlivých výzev. Vzhledem k tomu, že dosud nejsou známa všechna pravidla a podrobnosti s Vašimi detailními konzultacemi, vydržte a sledujte webové stránky, kde budou veškeré aktuální informace postupně uveřejňovány.

Jakým způsobem bude řešeno předkládání projektových žádostí v rámci OP LZZ? Bude i nadále využíván systém typu Benefit, nebo dojde k zásadním změnám?

Systém předkládání projektů v rámci OP LZZ bude vycházet ze zkušeností z minulého programového období 2004-2006. I nadále bude využívat elektronický systém, kdy prostřednictvím webové aplikace bude možno vyplnit žádost on-line a odpadne tak povinnost předkládat žádost i na elektronickém nosiči.

Jaká bude maximální částka (maximální výše podpory) na jeden projekt v rámci OP LZZ?

Maximální částka (stejně jako minimální) na jeden projekt v rámci OP LZZ se bude lišit v rámci jednotlivých oblastí podpory a bude vždy definována ve výzvě k předkládání žádostí o finanční podporu z OP LZZ.

Jaká bude maximální délka projektu v rámci OP LZZ?

Maximální délka trvání projektu v rámci OP LZZ byla stanovena na 3 roky (36 měsíců), s tím, že tato délka může být upravena jednotlivými vyhlašovateli výzev.

Existuje nějaký požadavek na spolupráci se zahraničními partnery v rámci realizace projektů OP LZZ?

Mezinárodní spolupráce se stala jednou z významných oblastí podpory v rámci OP LZZ. Mezinárodní spolupráce může být součástí každého projektu u všech oblastí podpory - tedy každý projekt může mít svého zahraničního partnera. Nejedná se však o povinnost. Kromě toho byla vyčleněna samostatná prioritní osa, která bude přímo podporovat projekty zakládající a rozvíjející mezinárodní spolupráci. Podporou mezinárodní spolupráce dochází k přenosu dobré praxe principů Iniciativy Společenství EQUAL.

Kde jsou vymezeni konkrétní příjemci pomoci k jednotlivým prioritám (prioritním osám) OP LZZ - ve znění programu jsou uvedeny pouze cílové skupiny?

Příjemci pomoci (žadatelé) jsou

 
Nahrávám...
Nahrávám...