dnes je 18.5.2021

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Rozvoj, modernizace a posílení odolnosti páteřní sítě poskytovatelů zdravotní péče s ohledem na potenciální hrozby

28.4.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.21
Rozvoj, modernizace a posílení odolnosti páteřní sítě poskytovatelů zdravotní péče s ohledem na potenciální hrozby

Mgr. Petr Burda

Zaměření dotačního titulu

Opatření je zaměřeno na podporu zotavení z krize v souvislosti s pandemií COVID19 a jejími sociálními dopady a příprava zeleného, digitálního a odolného oživení hospodářství. V širším slova smyslu je výzva zacílena na sociální začleňování a boj s chudobou.

Finanční alokace výzvy (podpora):

  • - celková alokace: 7 982 031 013 Kč,
  • - Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 50 mil. Kč. Výše uvedený limit se vztahuje na jeden projekt.
  • - Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 500 mil. Kč Výše uvedený limit se vztahuje max. na 3 projekty.

Příjemci podpory

Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli:

  • - subjekty poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče,
  • - poskytovatelé zdravotní péče podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování,
  • - poskytovatelé lůžkové péče zapojení ve standardizované síti
 
Nahrávám...
Nahrávám...