dnes je 14.8.2022

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Rozvoj infrastruktury hygienických stanic

20.12.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.40
Rozvoj infrastruktury hygienických stanic

Mgr. Petr Burda

Zaměření dotačního titulu

Integrovaný regionální operační program vyhlašuje výzvu č. 102 na získání dotace pro rozvoj infrastruktury krajských hygienických stanic, konkrétně na stavby, rekonstrukce a modernizace pracovišť zajišťujících výkon státního zdravotního dozoru v oblasti ochrany veřejného zdraví.

Předmětem dotace je rozvoj infrastruktury krajských hygienických stanic (stavby, rekonstrukce a modernizace pracovišť, pořízení vybavení a technologií včetně IT zařízení, rozvoj vozového parku), rozvoj laboratorních kapacit pro PCR testování.

Míra podpory:

Aktivita: Rozvoj infrastruktury krajských hygienických stanic:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů: není stanovena.

 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 25 000 000 Kč.

Podíl financování z celkových způsobilých výdajů:

 • Evropský fond pro regionální rozvoj – 100 %.

 • Státní rozpočet – 0 %.

Aktivita: Rozvoj laboratorních kapacit pro PCR testování:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů: není stanovena.

 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 2 915 500 Kč.

Podíl financování z celkových způsobilých výdajů:

 • Evropský fond pro regionální rozvoj – 70 %.

 • Státní rozpočet – 10 %.

Příjemci podpory

Mezi způsobilé příjemce podpory patří:

 • - hygienické stanice,
 • - poskytovatelé lůžkové péče,
 • - žadatelé vykonávající službu obecného
 
Nahrávám...
Nahrávám...