dnes je 22.6.2021

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Restaurování movitých kulturních památek

31.5.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.111
Restaurování movitých kulturních památek

Mgr. Petr Burda

Zaměření dotačního titulu

Dotace jsou určeny na pokrytí nákladů spojených s obnovou (restaurováním) movitých kulturních památek, zejména takových, které jsou významnými díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi a jsou umístěny v budovách zpřístupněných veřejnosti pro kulturní, výchovně-vzdělávací nebo náboženské účely.

Jedná se zejména o movité kulturní památky, jako jsou např. oltáře včetně oltářních obrazů, závěsné obrazy, sochařská díla, kostelní lavice, varhany nebo kazatelny, které jsou umístěny v církevních objektech, popřípadě soubory uměleckých, sochařských a malířských děl nebo předmětů výtvarného a užitého umění.

Míra podpory

  • - při stanovení výše příspěvku se vychází z doložených nákladů.
  • - příspěvky v Programu restaurování movitých kulturních památek jsou zpravidla poskytovány nejvýše do 90% nákladů předložené akce obnovy movité kulturní památky.

Příjemci podpory

Mezi způsobilé příjemce podpory patří:

Vlastníci movité kulturní památky

  • - tzn. fyzické osoby,
  • - obce a jimi zřizované právnické osoby,
  • - církve,
  • - neziskové organizace,
  • - právnické osoby a kraje.

Podporované

 
Nahrávám...
Nahrávám...