dnes je 19.7.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Rekonstrukce hřišť a dalších areálů pro volnočasové aktivity - příklady úspěšných projektů

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Rekonstrukce hřišť a dalších areálů pro volnočasové aktivity - příklady úspěšných projektů

 

Příklad 1: Výstavba dětských hřišť v Uničově a místních částech

Realizátor projektu: Město Uničov

Doba realizace projektu: 1. září 2010 až 31. říjen 2011

Částka: 7 247 803,74 Kč

Popis projektu: Řešený projekt modernizace dětských a víceúčelových hřišť je I.etapou celkové rekonstrukce volnočasových zařízení města Uničova. Realizace projektu města bude probíhat v lokalitách sídlišť vymezených ulicemi Litovelská-Hrdinů-Plzeňská-Dukelská, Litovelská-Pionýrů-Bratří Čapků a ve dvou místních částech Benkov a Dolní Sukolom. Dvě víceúčelová hřiště budou vybudována na Nerudově ulici a na ul. Hrdinů v Uničově. Vzhledem ke svému stáří, míře opotřebení a rovněž z důvodu zpřísnění norem pro herní zařízení musela být velká část herních prvků ze stávajících hřišť odstraněna, zbývající vybavení je ponecháno na dožití, či do doby realizace nových projektů. Vybudováním hřišť dojde ke zvýšení nabídky především pro sportovní a volnočasové aktivity dětí, mládeže, dojde ke snížení sociopatogenních jevů ve městě, které se potýká s více než 20%tní nezaměstnaností, v místních částech dojde ke zkvalitnění nabídky aktivit pro mladé rodiny, což může vést k vylidňování těchto malých obcí. Hlavním cílem projektu je zlepšení kvality života v regionu, atraktivnosti města, posílení ekonomické a sociální stability prostoru, vytvoření podmínek trvale udržitelného konkurenceschopného prostředí. Specifickým cílem projektu je vytvoření moderního volnočasového zařízení v Uničově, které budou využívat jak místní obyvatelé a subjekty, které zde působí. Realizací projektu hodlá město vytvořit podmínky pro volnočasové aktivity dětí, mládeže i dospělých. Sportovní a volnočasové vyžití bude umožněno všem věkovým kategoriím, které naleznou bezpečnější možnost, jak trávit volný čas, komunikovat při aktivním odpočinku.

 

Příklad 2: Rekonstrukce objektu bývalé sokolovny ve Slušovicích

Realizátor projektu: Město Slušovice, partneři projektu Dobrovolný svazek obcí - Mikroregion Slušovicko.

Doba realizace projektu: 1. únor 2010 až 3. září 2012

Částka: 21 611 000,00 Kč

Popis projektu: Realizací projektu dojde k rekonstrukci zázemí pro volnočasové využití, rozšiřování kapacit a doplňování nabídky služeb za účelem zatraktivnění objektu sokolovny pro jeho návštěvníky z řad místních obyvatel, ale i návštěvníků okolních obcí.
Projekt předpokládá rekonstrukci stávajícího objektu sokolovny ve Slušovicích a sousedního objektu rodinného domu. Oba řešené objekty jsou v majetku města. Cílem navrženého řešení je vytvořit dispozičně fungující objekt společenského účelu s univerzálním spojením kulturních funkcí společenského sálu a městské knihovny. Projekt dále sleduje rozvoj nabídky volnočasových aktivit pro obyvatele města a okolí a vytvoření funkčního zázemí pro setkávání spolků ve městě. Přesun knihovny do větších prostor umožní mimo jiné pořádat více besed a jiné akce pro děti i dospělé. Bude vytvořeno volnočasové zařízení, v rámci kterého vznikne kvalitní zázemí pro návštěvníky - společenský sál s celkovou kapacitou 220 míst při hledištním uspořádání a s kapacitou 110 míst při stolovém uspořádání s tancem. Bude provedena rekonstrukce stávající sokolovny se sociálním zařízením, zázemím pro spolkovou činnost ve městě a přístavba knihovny. Rekonstruovaný sál bude nově ozvučen a vybaven divadelní technikou. Realizací projektu dojde na místě stávajícího objektu zchátralé sokolovny k vybudování chybějícího moderního areálu pro pořádání společenských a kulturních akcí. Bude vytvořeno zázemí, které bude atraktivní jak pro obyvatele města, tak i pro návštěvníky z okolních obcí.

 

Příklad 3: Relaxační a sportovní zóna u Areálu zdraví

Realizátor projektu: Obec Velké Losiny.

Doba realizace projektu: 1. leden 2010 až 31. říjen 2012

Částka: 8 444 928,16 Kč

Popis projektu: Projekt navrhuje výrazně unikátní řešení pro trávení volného času obyvatel všech věkových skupin pod širým nebem. Předmětem projektu je vybudování relaxační a sportovní zóny v Areálu zdraví ve Velkých Losinách. V rámci projektu se jedná o stavební úpravy stávajících ploch v blízkosti areálu zdraví a zámku Velké Losiny. Projekt řeší vybudování komplexu, který bude sloužit místním občanům, občanům okolních obcí a návštěvníkům Obce Velké Losiny. Plocha bude řešena jako park s okrasným jezírkem a relaxační zónou, kde bude možné pestré sportovní vyžití. V areálu budou pro sportovní aktivity nainstalovány sportovní a fitness prvky. Bude se jednat např. o lanové prvky, šplhací soustavu, stůl pro stolní tenis a posilovací stroje pro venkovní užití. Pro pohybové a volnočasové aktivity dětí budou součástí relaxační zóny herní prvky. Výstavba relaxačního a sportovního areálu podpoří rozvoj sociální infrastruktury Obce Velké Losiny. Díky realizaci projektu budou moci obyvatelé obce rozvíjet volnočasové aktivity. Cílem projektu je vybudování zcela unikátní moderní zóny pro volnočasové aktivity místních obyvatel, které umožní aktivní trávení volného času různých generací. Cílem projektu je výrazným způsobem zvýšit kvalitu života obyvatel lázeňské obce a nabídnout jim široké portfolio netradičních aktivit (venkovní fitness prvky pro dospělé umožňující kondiční cvičení dospělých pod širým nebem, fresbee, lezecká stěna, lanový prvek). Specifickým cílem projektu je zlepšení služeb pro rodiny s dětmi, seniory. Velmi důležitým prvkem projektu je skutečnost, že je určen všem věkovým skupinám a umožňuje tedy společné trávení volného času několika generací. Realizací projektu vznikne prvek pro relaxaci, sport a volnočasové aktivity pro všechny věkové kategorie na jednom místě. Projekt nabídne volně přístupné a příjemné zázemí pro volnočasové aktivity dětí, mládeže, jejich rodičů a dospělých z obce

 
Nahrávám...
Nahrávám...