dnes je 19.7.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Registrační žádost

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Registrační žádost

Pokud máte založen Master účet, můžete se přihlásit opět do systému eAccount. Zde vám již naběhne hlavní stránka, kde můžete založit nový projekt. Je nutné vědět, do které výzvy budete chtít projekt zpracovávat. Systém vám ale nabídne pouze takové programy, které jsou v dané době vyhlášeny. Klikněte na PROJEKT a zadejte nový. Vyberte program a také napište jméno projektu.

Jestliže máte zvládnuty předchozí kroky, můžete na horní liště MENU kliknout na REGISTRAČNÍ ŽÁDOST, která je jako jediná aktivní. Další záložky jsou nefunkční, protože aplikace vás pouští postupně po logických krocích.

V rámci registrační žádosti musíte vyplnit několik složek, které jsou v hlavním menu:

1. Základní údaje: slouží k identifikaci výzvy: např. chcete-li projekt pro budování vědecko-výzkumné laboratoře, je nutné se zamyslet nad správným názvem projektu, který přesně vystihne to, co chcete zainventovat, a poté vybrat výzvu, např.:

 

Název projektu:

Výzkumné centrum organických systémů

Název programu / podprogramu:

Potenciál - Výzva I

Platnost výzvy od:

01.06.2007

Platnost výzvy do:

31.12.2007

2. Údaje o žadateli: Jde v podstatě o velmi podobné zadání údajů jako při založení Master účtu, tedy: kdo je žadatel, jak dlouho podniká, je-li plátce DPH a jaká je velikost podniku (je-li malým a středním podnikatelem). IČO a DIČ jsou samozřejmostí.

a. Je nutné velmi přesně vymezit statutární zástupce firmy tak, jak jsou zapsání v obchodním rejstříku. Nutnost je doplnění kontaktů - email a mobilní telefonní číslo.

b. V případě (který nastává poměrně často), že podnikatel využívá k podání projektu nějakou povřenou osobu, kterou je většinou finanční ředitel, je nutné vyplnit tytéž informace i pro kontaktní osobu. Pokud je kontaktní osoba stejná jako např. jednatel, musí se bohužel jednatel znovu zapsat. Data nelze kopírovat do kolonky kontaktní osoba.

c. Vymezení hlavního předmět u podnikání v rámci projektu a vedlejších OKEČ: Jde o identifikaci typu podnikání ve vztahu k projektu - tedy pokud máme projekt na výzkumnou laboratoř - relevantní bude např. OKEČ - výroba krmiv, protože projekt je zaměřen na výrobu speciálních organických krmiv.

 

OKEČ

Název OKEČ

15700

Výroba krmiv

 

d. Jakožto vedlejší OKEČ je pak vhodné mít nějakou další činnost související s projektem:

 

OKEČ

Název OKEČ

73100

Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd

 

3. Základní údaje o projektu V této části je nutné co nejlépe, ale zárove ň velmi krátce představit projekt. Jde o to, že registrační žádost musí projektovým manažerům v několika větách před s tavit projekt a vzbudit zájem. Jde ale především o přesnou formulaci záměru tak, aby odpovídala uvedeným živnost e m žadatele, cílům programu (v našem případě je program Potenciál určen pro zřízení nových výzkumných laboratoří pro následný přenos know how do zpracovatelského průmyslu - výroba nových druhů hnojiv a kultur, které pomohou při výrobě léků a barviv.

 

 

Velmi důležitým ukazatelem je pak výše investice a způsobilost výdajů.Je nutné vyplnit následující kolonky:

 

Celkové investiční výdaje (v tis. Kč):

30000

 

 

 
Nahrávám...
Nahrávám...