dnes je 23.7.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Průběžné oznámení podle zákona o střetu zájmů lze podávat do pondělí 8. července 2024

1.7.2024, Zdroj: justice.cz (justice.cz)

Do 1. 7. 2024 (30. 6. připadá v letošním roce na neděli) mají veřejní funkcionáři podle zákona o střetu zájmů povinnost podat průběžné oznámení za období výkonu funkce v roce 2023, jehož předmětem je oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech a závazcích.

Z důvodu extrémního vytížení může být aplikace pro podání oznámení veřejných funkcionářů nedostupná. Omlouváme se za komplikace, v případě nedostupnosti opakujte prosím akci v jinou dobu. S ohledem na uvedené technické potíže bude Ministerstvo spravedlnosti považovat oznámení podaná do pondělí 8. července 2024 včetně za podaná včas.

Povinnost podat průběžné oznámení se vztahuje i na případy, kdy veřejný funkcionář v uvedeném období nevykonával žádné činnosti, nenabyl žádný majetek, nezískal žádné příjmy, ani neměl závazky, na něž dopadá oznamovací povinnost.

Průběžné oznámení je třeba učinit elektronicky prostřednictvím Centrálního registru oznámení nebo datovou zprávou fyzické osoby (vlastní DS) na ID datové schránky: kq4aawz.

Za nedodržení lhůty lze uložit veřejnému funkcionáři pokutu ve výši od 1 000 Kč do 50 000 Kč.

Standardní termín pro podání průběžného oznámení podle zákona o střetu zájmů

Do 1. 7. 2024 (30. 6. připadá na neděli) mají veřejní funkcionáři podle zákona o střetu zájmů povinnost podat průběžné oznámení za období výkonu funkce v roce 2023, jehož předmětem je oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech a závazcích.

Povinnost podat průběžné oznámení se vztahuje i na případy, kdy veřejný funkcionář v uvedeném období nevykonával žádné činnosti, nenabyl žádný majetek, nezískal žádné příjmy, ani neměl závazky, na něž dopadá oznamovací povinnost.

Průběžné oznámení je třeba učinit elektronicky prostřednictvím Centrálního registru oznámení nebo datovou zprávou na ID datové schránky: kq4aawz.

Za nedodržení lhůty lze uložit veřejnému funkcionáři pokutu ve výši od 1 000 Kč do 50 000 Kč.

Do 1. 7. 2024 (30. 6. připadá v letošním roce na neděli) mají veřejní funkcionáři podle zákona o střetu zájmů povinnost podat průběžné oznámení za období výkonu funkce v roce 2023. Vykonával-li veřejný funkcionář funkci po celý kalendářní rok 2023, pak období, za které oznámení činí je od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023; vykonával-li veřejný funkcionář funkci pouze část kalendářního roku 2023, pak období, za které oznámení činí je od data zahájení výkonu funkce do 31. 12. 2023. Pokud veřejný funkcionář v kalendářním roce 2023 ukončil výkon funkce a došlo-li ze strany příslušného orgánu dle § 14a odst. 2 zákona o střetu zájmů k řádnému zápisu ukončení výkonu funkce, pak toto průběžné oznámení

 
Nahrávám...
Nahrávám...