dnes je 14.4.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Projekt "Vzdělávejte se" - postupy při zpracování žádosti a vyúčtování projektu

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

 

Projekt „Vzdělávejte se“ - postupy při zpracování žádosti a vyúčtování projektu

 

Kdo může čerpat dotace

 

Projekt je určen zaměstnavatelům, kteří se v souvislosti s probíhající hospodářskou recesí nachází v obtížné ekonomické situaci a nejsou přechodně schopni svým zaměstnancům přidělovat práci v plném rozsahu, a kteří zároveň mají zájem těmto zaměstnancům v době jejich nucené nepřítomnosti na pracovišti prostřednictvím vzdělávacích aktivit rozšiřovat či prohlubovat kvalifikaci. Žadateli mohou být právnické i fyzické osoby (OSVČ), které mají zaměstnance.

Finanční prostředky je možné získat jak na školení zaměstnanců tak i na náhradu mzdových nákladů po dobu jejich účasti na školení, a to až do výše 100 % v závislosti na typu veřejné podpory, způsobu financování a velikosti podniku.

 

Pro inspiraci uvádíme např. následují kurzy, na které je možno získat podporu:

Praktické školení pro zaměstnance v oblasti informačních technologií (práce s internetem, programy MS Office, Word, Excel, Outlook, Access, PowerPoint, databáze SAP, atd.)

Jazykové kurzy (nelze podporovat základní kurzy, možná je pokročilá a odborně orientovaná výuka ).

Kurzy manažerských a ekonomických dovedností (rozvoj manažerských a interpersonálních dovedností vedoucích pracovníků, podpora marketingových a obchodních dovedností, rozvoj znalostí pracovníků ekonomických a právní oborů apod.).

Vzdělávání v oblasti práva (všeobecné právní minimum, školení vyplývající ze Zákoníku práce, apod.).

Odborná školení dle typu podnikatelské činnosti.

 

Doporučený postup při žádosti o dotace

 

Formulář žádosti o dotace v rámci projektu „Vzdělávejte se!“ je v porovnání s dalšími dotačními titulů spolufinancovanými ze strukturálních fondů poměrně jednoduchý, ale přesto je nutné žádost vyplnit precizně a zejména shromáždit a připravit všechny nezbytné podklady. Doporučujeme žadatelů, aby provedli při přípravě žádostí následující kroky:

Prostudujte materiály, které jsou k dispozici na webových stránkách: http://portal.mpsv.cz/sz/politikazamest/esf/projekty/vzdelavejte_se

Vytipujte pracovníky, kterým nemůžete zajistit 40 hodin práce týdně a zároveň je nechcete propouštět.

Na základě podnikové strategie a profesního zaměření zvolených zaměstnanců formulujte vzdělávací potřeby a naplánujte vzdělávací akce. V případě, že nejste schopni přesně naplánovat akce, kontaktujte profesionální vzdělávací agenturu a připravte společně plán školení. Upozorňujeme ale, že žadatelem musí být zaměstnavatel a ne vzdělávací firma.

Zkontaktujte úřad práce v daném regionu a zkonzultujte zaměření projektu a ceny jednotlivých aktivit. Dbejte stanovených limitů na náklady.

Zpracujte žádost

 
Nahrávám...
Nahrávám...