dnes je 28.5.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Prioritní osa Mezinárodní spolupráce

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prioritní osa Mezinárodní spolupráce

Prioritní osa Mezinárodní spolupráce je zaměřena na podporu mezinárodní spolupráce v rámci rozvoje lidských zdrojů mezi projekty v různých členských státech, mezi skupinami aktérů zaměřených na specifickou problematiku, mezi aktéry ze společné regionální oblasti s aktéry v dalších oblastech a mezi národními organizacemi v několika členských státech. Prioritní osa 5 nebude dále členěna na oblasti podpory.

Cílovou skupinou jsou (1) instituce odpovědné za příslušné politiky a dále instituce podílející se na implementaci OP LZZ a jejich zaměstnanci: Řídící orgán, Zprostředkující subjekty, Platební a certifikační orgán, Auditní orgán, Monitorovací výbor; (2) Ostatní: zejména ústřední orgány státní správy, úřady práce, kraje, obce, svazky obcí a jejich asociace, NNO, sociální partneři, výzkumné a vzdělávací instituce, místní partnerství. Pro tyto cílové skupiny budou v rámci jednotlivých operací (projektů) prováděny následující okruhy činností (indikativní výčet):

- výměna zkušeností a přenos dobré praxe mezi členskými státy v otázkách řízení a administrace ESF,

- výměna zkušeností a přenos dobré praxe mezi členskými státy v otázkách týkajících se věcného zaměření ESF (aktivní politika zaměstnanosti, řešení problémů

 
Nahrávám...
Nahrávám...