dnes je 23.7.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Prioritní osa 6 - Technická pomoc

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prioritní osa 6 - Technická pomoc

Prioritní osa 6a - Technická pomoc - Cíl Konvergence

Prioritní osa 6b - Technická pomoc - Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost

Podpora efektivního řízení Integrovaného operačního programu po celé programovací období 2007 - 2013. V rámci této prioritní osy bude poskytováno financování nákladů spojených s řízením, monitorováním, kontrolou, analýzou, propagací a poskytováním informací. V rámci IOP je určeno na tuto prioritní osu 2,9 % prostředků z celkové alokace IOP.

OBLAST INTERVENCE 4.1 AKTIVITY SPOJENÉ S ŘÍZENÍM IOP 11

V této oblastní intervenci budou podporovány následující aktivity:

a. náklady vzniklé v souvislosti s jednáními monitorovacího výboru IOP a jiných pracovních skupin včetně výdajů za účast odborníků a jiných subjektů na těchto jednáních,

b. náklady související s přípravou, výběrem, oceněním a sledováním pomoci a operací,

c. náklady na audity, vnitřní kontrolní systém, kontroly prováděné na místě činností, kontrolu zadávání veřejných zakázek, dohled nad pravidly poskytování veřejné podpory apod.,

d. náklady na mzdové a jiné výdaje v rámci odměňování pracovníků zabezpečujících úkoly spojené s realizací programu IOP,

e. náklady na podporu absorpční kapacity projektů formou poradenství žadatelům o podporu z IOP při přípravě projektů. 12

Konečnými příjemci podpory v této oblastní intervenci mohou být subjekty zapojené do implementace programu IOP jako řídící orgán, zprostředkující subjekty, příjemci.

OBLAST INTERVENCE 4.2

 
Nahrávám...
Nahrávám...