dnes je 28.5.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Prioritní osa 4 - Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prioritní osa 4 - Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží

Oblast podpory 4.1 - Zkvalitnění nakládaní s odpady

Cílem této podpory je v souladu s Plánem odpadového hospodářství ČR snížení produkce odpadů, zvýšení podílu využívaných odpadů na základě podpory odděleného sběru odpadů, budování třídících linek a zařízení na recyklaci odpadů, systémy na podporu odděleně sbíraných a následně využívaných specifických druhů odpadů (baterií a akumulátorů, odpadu z elektrických a elektronických zařízení, použitých olejů, biologicky rozložitelných odpadů), snižování množství odstraňovaných odpadů. V rámci této kategorie podpor bude možné spolufinancovat i projekty v oblasti využívání druhotných surovin získaných z odpadů a projekty vedoucí ke snižování měrné produkce nebezpečných odpadů, včetně zařízení k nakládání s nebezpečnými odpady. Podpora se zaměřuje rovněž na odstraňování PCB, vytvoření efektivního a bezpečného sběrného systému.

Podporované aktivity:

- budování integrovaných systémů nakládání s odpady,

- budování systémů odděleného sběru odpadů,

- budování zařízení na využívání odpadů, zejména na třídění, úpravu a recyklaci odpadů,

- budování sběrných dvorů a skladů,

- budování zařízení na nakládání s nebezpečnými odpady (vyjma skládkování),

- budování systémů odděleného sběru nebezpečných odpadů, včetně nebezpečných komunálních odpadů a nebezpečných odpadů ze zdravotnictví,

- rekultivace starých skládek, včetně komunálního a ostatního odpadu,

- odstranění nepovolených (černých) skládek ve zvláště chráněných územích,

- podpora výstavby kompostáren a biofermentačních stanic.

Oblast podpory 4.2 - Odstraňování starých

 
Nahrávám...
Nahrávám...