dnes je 22.2.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Prioritní osa 2 - Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prioritní osa 2 - Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí

Oblast podpory 2.1 - Zlepšení kvality ovzduší

Operační cíle podpory zahrnují snížení příspěvku k imisní zátěži obyvatel omezením emisí ze spalovacích procesů v objektech nenapojených na centrální zásobování teplem (CZT), snížení příspěvku k imisní zátěži obyvatel omezením emisí z energetických systémů včetně CZT, snížení příspěvku k imisní zátěži obyvatel omezením prašnosti z plošných zdrojů.

Podporované aktivity

Projekty jsou přijatelné pouze tehdy, pokud jsou obsaženy v příslušném programu ke zlepšení kvality ovzduší (podle zákona o ochraně ovzduší). Podporované projekty představují komplexní nebo dílčí projekty v následujících oblastech:

- snížení emisí a energetické úspory u budov, kromě budov určených k bydlení,

- snížení emisí prostřednictvím nových energetických systémů,

- omezení prašnosti z plošných zdrojů,

- výsadba a regenerace izolační zeleně, která odděluje obytnou zástavbu od průmyslových staveb či komerčních areálů nebo frekventovaných dopravních koridorů a která je vymezená pro tento účel v územně plánovací dokumentaci.

Oblast podpory 2.2 - Omezování emisí

Operační cíle podpory zahrnují:

- snížení emisí NOx u velkých a zvláště velkých stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší s cílem splnění národního emisního stropu ČR pro tuto látku a snížení emisí prachových částic ze stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší,

- snížení emisí VOC u

 
Nahrávám...
Nahrávám...