dnes je 14.4.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Prioritní osa 2 - Zavádění ICT v územní veřejné správě - Cíl Konvergence

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prioritní osa 2 - Zavádění ICT v územní veřejné správě - Cíl Konvergence

Obdobně jako na úrovni státní správy je důležité začít is modernizaci územní správy a to zajištěním systémového a koordinovaného přístupu z centrální úrovně tak, aby byla zajištěna kompatibilita a základní technologický standard. Z důvodu národní jednotnosti a efektivního fungování na celém území republiky je obsah této osy zahnut právě v tomto operačním programu. Investice do informačních a komunikačních technologií mají vliv na rozvojový potenciál regionů. Služby veřejné správy musí být pro uživatele jednoduché a musí být dostupné všem skupinám obyvatel. Podpora zabezpečení přijatelné dostupnosti a kvality veřejných služeb pro občany musí být nezbytně podpořena na základě stanovených standardů veřejných služeb.

OBLAST INTERVENCE 2.1 - ZAVÁDĚNÍ ICT V ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVĚ - CÍL KONVERGENCE 2

V této oblastní intervenci budou podporovány následující čtyři skupiny aktivit:

a. Sdílení dat s centrálními registry ve veřejné správě a vytváření dalších relevantních registrů pro potřeby územní veřejné správy:

- zapojování orgánů územní veřejné správy k systému sdílení dat (zejména pořízení technického a technologického vybavení umožňující připojení k základním registrům veřejné správy a dalším relevantním registrům veřejné správy včetně zajištění jejich kompatibility s regionálními registry a systémy),

- vytváření dalších registrů veřejné správy pro potřeby územní veřejné správy dle společenské potřeby v návaznosti na funkcionality základních registrů veřejné správy,

- projekty podporující komunikaci dalších registrů veřejné správy pro potřeby územní veřejné správy s relevantními informačními systémy veřejné správy;

b. Budování komunikační infrastruktury územní veřejné správy:

- výstavba datových sítí pro potřeby služeb veřejné správy a veřejných služeb,

- projekty řešící vybudování komplexních standardizovaných informačních a komunikačních systémů, sítí a infrastruktur ve veřejné správě s důrazem na plnou interoperabilitu a vzájemné propojení s již existujícími systémy orgánů veřejné správy,

- projekty na zajištění vysoké míry zabezpečení ICT (pořízení a podpora implementace

 
Nahrávám...
Nahrávám...