dnes je 23.7.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Prioritní osa 2 - Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prioritní osa 2 - Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

2.1 Vyšší odborné vzdělávání

Podporované aktivity jsou:

- Inovace vzdělávacích programů

- Zapojení partnerů z praxe i ze zahraničí do tvorby vzdělávacích programů

- Podpora praxí a stáží studentů vyšších odborných škol u zaměstnavatelů

- Tvorba, zavádění a realizace systémů hodnocení kvality

- Inovace systémů monitoringu potřeb trhu práce

- Další vzdělávání učitelů, řídících pracovníků a administrativních pracovníků na VOŠ (zvyšování ICT znalostí, jazykových a pedagogických kompetencí)

- Podpora spolupráce VOŠ s vysokými školami, se zahraničními vzdělávacími institucemi, příprava zapojení jedinců i týmů do mezinárodních projektů a sítí.

- Podpora spolupráce VOŠ se základními a středními školami za účelem motivace ke studiu technických a přírodovědných oborů.

Příjemci podpory jsou: kraje, vyšší odborné školy, sdružení VOŠ, školy a školská zařízení.

2.2. Vysokoškolské vzdělávání

Podporované aktivity jsou:

- Podpora utváření kvalitních týmů

- Inovace studijních programů

- Rozšíření nabídky vysokoškolského vzdělávání se zvláštním důrazem na technické obory

- Zavádění a modernizace kombinované a distanční formy studia

- Realizace programů reagujících na potřeby trhu práce

- Rozšíření výuky v cizích jazycích

- Rozšíření výchovy k podnikatelství a inovacím

- Zapojení regionálních partnerů do tvorby studijních programů

- Další vzdělávání akademických, řídících a administrativních pracovníků

- Podpora praxí a stáží studentů vysokých škol u zaměstnavatelů

- Posílení role vysokých škol ve výzkumných činnostech

- Motivace žáků k přípravě na studium technických a přírodovědných oborů prostřednictvím spolupráce vysokých škol se základními a středními školami

- Zavádění a realizace systémů hodnocení kvality

- Rozvoj informačních a poradenských služeb o vzdělávacích příležitostech na jednotlivých vysokých školách a o uplatnění jejich absolventů

 
Nahrávám...
Nahrávám...