dnes je 18.6.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Prioritní osa 1 - Modernizace veřejné správy

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prioritní osa 1 - Modernizace veřejné správy

OBLAST INTERVENCE 1.1A A 1.1B - ROZVOJ INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI PRO VEŘEJNOU SPRÁVU 1

V této oblastní intervenci budou podporovány následující čtyři skupiny aktivit:

a. Vytváření, rozvoj a údržba celostátních základních a dalších relevantních registrů veřejné správy včetně systému bezpečného a chráněného přístupu.

- Mezi konkrétní projekty patří vytvoření čtyř základních registrů veřejné správy (registr územní identifikace a katastru nemovitostí, registr osob, registr obyvatel, registr práv a povinností), případně dalších registrů veřejné správy, které by mohly být společensky potřebné,

- dále projekty, které by podporovaly podporovat komunikaci základních a dalších registrů veřejné správy navzájem.

- Důležitými projekty také budou moci být projekty zaměřené na zajištění vysoké míry bezpečnosti a ochrany datových registrů.

- Mezi další podporované aktivity patří i vytvoření jednotného systému identifikace, autentifikace a autorizace pro systém registrů veřejné správy a dalších informačních systémů veřejné správy.

b. Budování komunikační infrastruktury veřejné správy:

- výstavba datových sítí pro potřeby služeb veřejné správy a veřejných služeb,

- projekty řešící vybudování komplexních standardizovaných informačních a komunikačních systémů, sítí a infrastruktur ve veřejné správě s důrazem na plnou interoperabilitu a vzájemné propojení s již existujícími systémy orgánů veřejné správy, a to pouze pro nekomerční využití,

- projekty, které se zaměří na zajištění vysoké míry zabezpečení komunikační infrastruktury veřejné správy;

c. Vybudování přístupových míst pro komunikaci s informačními systémy veřejné správy:

- vytvoření centrálního místa pro zpřístupnění všech zveřejňovaných a veřejně přístupných informací ve veřejné správě prostřednictvím Portálu veřejné správy,

- přímá i nepřímá integrace jednotlivých portálů popř. jednotlivých aplikací používaných ve veřejné správě do Portálu veřejné správy,

- zřizování tzv. kontaktních míst veřejné správy - zapojování regionálních a

 
Nahrávám...
Nahrávám...