dnes je 14.4.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Přílohy samostatně zpracovávané

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přílohy samostatně zpracovávané

Podrobný rozpočet projektu

Podrobný rozpočet musí obsahovat úplný výčet všech způsobilých a nezpůsobilých nákladů akce. Žadatel uvede rozpočet na podkladě průkazné kalkulace (popř. cenové nabídky zařízení, služeb apod.), případně rozpočet stavby v rozsahu soupisu prací a dodávek. Náklady v rozpočtu jsou dvojího typu, uznatelné a neuznatelné. Uznatelné jsou ty náklady, na které je možné žádat finanční příspěvek z dotačního titulu, existují-li však v projektu neuznatelné náklady, musí být vykázány ve finančním plánu projektu a žadatel má povinnost je hradit z vlastních zdrojů.

Finanční zdraví žadatele

Dobré finanční zdraví ekonomického subjektu je podmínkou většiny dotačních programů. Každý žadatel by měl pravidelně sledovat nejen výsledky svého hospodaření, ale také zadluženost, rentabilitu vlastněného majetku a tržeb či schopnost dostát svým závazkům - tzv. likviditu.

 
Nahrávám...
Nahrávám...